Анкете

“Упитник за општине и градове - буџетски фонд (2017)” Preuzeto 94 puta – 22 KB

“Упитник за општине и градове - Процена утицаја (2014)” Preuzeto 4 puta – 80 KB

“Упитник за општине - 2012” Preuzeto 31 puta – 50 KB

“Упитник за грађане - 2012” Preuzeto 35 puta – 53 KB

“Упитник за НВО - 2012” Preuzeto 27 puta – 52 KB

“Зелена агенда - упитник - Чока” Preuzeto 28 puta – 2 MB

“Зелена агенда - упитник - Ковин” Preuzeto 29 puta – 3 MB

“Зелена агенда - упитник - Нови Кнежевац” Preuzeto 27 puta – 2 MB