Презентације о моделу управљања заштићеним подручјима природе

Заштићена подручја природe су важни развојни ресурс сваке државе и локалне заједнице. То су јавни простори који обезбеђују користи од јавног (генетски фонд, заштита био- и геодиверзитета, заштита од пожара, поплава, ерозије и биљних болести, здравство, научно-истраживачки рад) и економског … Read more Презентације о моделу управљања заштићеним подручјима природе

Ко и како троши новац из „зеленог“ фонда у Обреновцу?

Београдска градска општина Обреновац једна је од првих у Србији које су основале Фонд за заштиту животне средине. Такође, једна је од оних са највећим приходима буџета од „еколошких“ накнада. Еколошки центар „Станиште“ истраживао је како се овај новац троши, … Read more Ко и како троши новац из „зеленог“ фонда у Обреновцу?