Представљање Основе газдовања шумама „Мали рит“ – из угла удружења грађана

У Шумској управи Вршац, у петак 5. јуна одржан је састанак између представника ЈП „Војводинашуме“ и ПОЗВАНИХ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА из Вршца и управљача заштићених подручја природе. На састанку је приказан извод из Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Мали рит“ … Read more Представљање Основе газдовања шумама „Мали рит“ – из угла удружења грађана