Удружења грађана у Србији – без подршке и разумевања

Око 60 одсто удружења грађана било је без прихода у 2019. години. Иако јавност често не разуме довољно њихову сврху и улогу, ипак удружења остварују друштвени утицај. Оснивање Фонда за развој цивилног друштва је можда решење за проблеме. Свако ко … Read more Удружења грађана у Србији – без подршке и разумевања

Ваљево – како се троши „зелени“ динар?

По званичним извештајима, Ваљево је у самом врху у Србији по загађеном ваздуху, како по вишеструком прекорачењу граничних вредности суспендованих честица РМ10, тако и по броју дана са прекорачењем. Истраживали смо какво је стање у Фонду за заштиту животне средине … Read more Ваљево – како се троши „зелени“ динар?

Предузетници траже наменско трошење новца од еко-накнада

Докле год се новац од еколошких накнада буде трошио ненаменски, то ће бити само још један парафискални намет, који предузетници нису сагласни да плаћају – порука је иницијативе коју је више удружења и грађанских покрета поднело новом Министарству заштите животне … Read more Предузетници траже наменско трошење новца од еко-накнада