Мрежа „Пошумимо Војводину“ о значају шума

Поред економског, шуме имају и еколошки, социолошки, културни и духовно-естетски значај. Иако су ови аспекти шума бар подједнако важни, често се грубо занемарују, а економском се даје потпуна предност. Војводина је једно од најмање пошумљених подручја у Европи, а штете … Read more Мрежа „Пошумимо Војводину“ о значају шума