Заштита природних подручја у Србији – анимација

Еколошки центар „Станиште“ урадио је ново истраживање, о томе колико власти на свим нивоима и управљачи заштићених подручја природе спроводе неке одредбе Закона о заштити природе. Колико је државне територије заштићено? Да ли је то довољно? Да ли управљачи заштићених … Read more Заштита природних подручја у Србији – анимација

Финансирање заштићених подручја природе у Србији – сажетак истраживања

Еколошки центар „Станиште“ урадио је ново истраживање, о томе колико власти на свим нивоима и управљачи заштићених подручја природе спроводе неке одредбе Закона о заштити природе, а пре свега: Постојање извештаја о остваривању годишњих програма управљања (обавеза управљача да достави … Read more Финансирање заштићених подручја природе у Србији – сажетак истраживања

O заштити природе са представницима Министарства и новинарима

Резултате истраживања о финансирању заштићених подручја природе у Србији, постојеће проблеме у овој области и препоруке за побољшање стања, предочили смо представницима Министарства заштите животне средине и новинарима. У четвртак 22. и петак 23. априла, одржали смо две ZOOM радионице, … Read more O заштити природе са представницима Министарства и новинарима

Заштита природе у Србији – тужна песма на сто начина

У свим елементима заштите природе постоје знатни проблеми – у успостављању, спровођењу, финансирању, одлучивању, извештавању. Недостаје секторска стратегија, и тако мањкав Закон често се не спроводи. Највећа препрека је, ипак, проблематичан однос нашег друштва према природи као општем добру. Заштићена … Read more Заштита природе у Србији – тужна песма на сто начина

Заштита природе у Србији на републичком нивоу

Одговорност за спровођење заштите природе највише почива на републичким властима, јер су подручја која су ове власти прогласиле најзначајнија и убедљиво највећа по површини. Иако Министарство поседује извештаје управљача о остварењу програма заштите, ови документи нису јавно доступни. На републичком … Read more Заштита природе у Србији на републичком нивоу

У 2021. наставља се ненаменско трошење новца од закупа земљишта

Након што је Влада Србије донела Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину, потпуно је јасно да ће се са ненаменским трошењем новца од закупа земљишта наставити и у овој години. Закон о пољопривредном земљишту прописује наменски … Read more У 2021. наставља се ненаменско трошење новца од закупа земљишта

Ово је моје место! Петиција за заштиту Вршачког парка

Већ 20 година локалне и покрајинске власти избегавају да донесу нову одлуку о заштити Градског парка у Вршцу. Еколошки центар „Станиште“, Природњачко друштво „Геа“ и Еколошко удружење „Авалон“ из Вршца, покрећу ПЕТИЦИЈУ са захтевом да Скупштина АП Војводине коначно донесе … Read more Ово је моје место! Петиција за заштиту Вршачког парка