мај 2021

Чекајући заштиту природе…

Вршачки парк 20 година чека да градске, а затим покрајинске власти донесу одлуку о заштити. Али то није једини такав случај. Парк у Новом Кнежевцу, Жупанијски парк у Сомбору, Јуришина хумка, само су нека...

Статус и финансирање заштићених подручја у Србији – студија

Еколошки центар „Станиште“ завршио је истраживање на тему примене Закона о заштити природе. У периоду новембар 2020 – март 2021. године, спровели смо истраживање о томе колико оснивачи и управљачи заштићених подручја испуњавају законске...

Иницијативе еколошких удружења из Вршца за заштиту природе

Стање заштите природе у Граду Вршцу није задовољавајуће – заједничка је оцена еколошких удружења из Вршца, на састанку 28. априла. Како би се стање унапредило, удружења ће заједнички поднети иницијативе органима власти. Представници шест...