март 2022

Наставак 16. Дана заштите природе – Услуге екосистема

Настављени су 16. Дани заштите природе јужног Баната. Домаћа шира, али и локална јавност не разуме довољно значај заштите и очувања природе. У широким слојевима друштва не постоји довољно свести о томе зашто је...

О пошумљавању Војводине на Светски дан шума

У оквиру мреже „Пошумимо Војводину“ спровели смо истраживање о стању финансирања пошумљавања у АП Војводини. На Светски дан шума у „Тачки сусретања“ у Вршцу представили смо резултате истраживања. Са око 7% територије под шумама,...