Око трећине заштићених подручја природе није категорисано. То су подручја која су успостављена пре 1991. године, а код којих никада није покренут поступак ревизије заштите и усклађивање са новим прописима, или јесте урађена ревизија, али никада није донета нова одлука о заштити. Ту спадају и подручја која су у поступку скидања заштите, она која су у међувремену постала део већег, касније установљеног подручја, или она која се налазе на територији АП Косово и Метохија. Због недовољно ажурних података укупна површина ових подручја може се проценити на око 0,4% државне територије.

Некатегорисана подручја су заштићена само „на папиру“. Током истраживања нисмо пронашли ниједан програм, ни извештај управљача, ни за једно некатегорисано заштићено подручје.

Број заштићених подручја: 158
Укупна површина: 11.122,68 ha

Назив
Кат.
Врста
Површина
Орган усвојио заштиту
Година
Сл лист / датум
На територији општине/града
Управљач
Врста управљача
Напомена
Бела врба - ПС 0,05 ha - 1979 7 Сремски Карловци Општина Нови Сад ЈЛС
Белег - СтПР 10,50 ha - 1980 14.06. Тутин Нема податак -
Берначков хербар - ПС - - 1973 03.09. Вршац Градски музеј УК
Бифуркација реке Неродимке - СпПР - - 1979 6 Косово - Урошевац Нема податак -
Бор Цара Душана - СП - - 1961 30.05. Косово - Урошевац СПЦ Црквена општина ВО
Брезовица - СтПР 38,24 ha - 1959 28.10. Косово - Пећ Србијашуме ЈП
Брестово стабло у Чабићу - ПС - - 1985 17 Косово - Клина (Чабић) ФЛ - Дели Гасхи ФЛ
Бубања - МПС 0,84 ha - 1976 29.12. Богатић Богатић ЈЛС
Букински храстик - ПШ - - 1973 20.02. Бачка Паланка Нема податак -
Бусовата - СтПР 15,86 ha - 1975 28.08. Жагубица Србијашуме ЈП
Варош - СтПР 38,80 ha - 1978 24.11. Шид Војводинашуме ЈП
Велики Штурац - СтПР 8,00 ha - 1956 20.09. Горњи Милановац Србијашуме ЈП
Винична - СтПР 57,84 ha - 1954 27.12. Шид Србијашуме ЈП
Високи Дечани - МПС 15,18 ha - 1968 16.09. Косово - Дечани Србијашуме ЈП
Врапче брдо - МПС 13,56 ha - 1983 16.07. Лајковац Нема податак -
Вршачки парк - СВА 6,50 ha - 1973 03.09. Вршац Други октобар ЈКП
Градиште - МПС 39,82 ha - 1969 15.03. Рача Србијашуме ЈП
Граница непосредне околине Собрашица у Лужницама - НКД 0,83 ha - 1988 04.11. Крагујевац Нема податак -
Грмија - ПП 1.167,94 ha - 1987 Нема податак Косово - Приштина Комуналац ЈКП
Група од 16 храстова лужњака у селу Драговцу - ПС - - 1960 06.02. Пожаревац ФЛ - Жарко Костић ФЛ
Група 5 стабала лужњака - Драгановац - ПС - - 1976 27.07. Пожега ФЛ - Зоран Ршумовић ФЛ
Група 8 стабала цера - Палибрчки церови - ПС - - 1974 22.11. Ивањица СПЦ Црквена општина ВО
Група стабала липе Истинић - ПС - - 1968 16.09. Косово - Дечани Србијашуме ЈП
Група стабала лужњака у порти цркве св. Преображење - Јабланица - ПС - - 1981 17 Крушевац Црква преображења Јабланица ВО
Група стабала Љубичево - ПС - - 1971 07.09. Пожаревац Агро-индустријски комбинат "Душан Арсић" ПД
Два стабла беле тополе у шуми Јасенска код Купинова - ПС - - 1965 24.05. Пећинци Војводинашуме ЈП
Део клисуре реке Клина - ПС 205,00 ha - 1985 17 Косово - Клина Нема податак -
Део подручја села Орашац - МПС 39,36 ha - 1970 14.04. Аранђеловац Нема податак -
Део подручја у сливу река Ресаве, Суваје, Чемеркице, Јеловог потока и Бељаничке реке - ПнПЛ 258,91 ha - 1976 18.02. Деспотовац Србијашуме ЈП
Драгинац - МПС 2,88 ha - 1977 5 Лозница СО Лозница и Заједница културе Лозница ЈЛС
Дрворед дудова Загајица Избиште - ПС - - 1974 8 Вршац АД "Војводинапут" Панчево ПД
Дрворед дудова Избиште Уљма - ПС - - 1974 8 Вршац АД "Војводинапут" Панчево ПД
Дрворед платана у Сремској Митровици - ПС - - 1973 08.08. Сремска Митровица Комуналије, Сремска Митровица ЈКП
Зеленичје - СтПР 41,70 ha - 1972 20.01. Црна Трава Србијашуме ЈП
Иванковац - НКД - - Нема податак Нема податак Ћуприја Музеј Хореум Марги УК
Иваново - СтПР 1,50 ha - 1961 23.09. Панчево Војводинашуме ЈП
Извор воде у селу Ревуће - ПС 117,00 ha - 1988 14 Косово - Подујево Нема податак -
Извор минералне воде Бања у Дрснику - ПС - - 1985 17 Косово - Клина Нема податак -
Извор минералне воде у Киселој Бањи - ПС 31,00 ha - 1988 14 Косово - Подујево Нема податак -
Извор минералне воде у селу Шаковица - ПС 1,50 ha - 1988 14 Косово - Подујево Нема податак -
Извориште Белог Дрима са пећином и водопадом Радавац - ПС 90,00 ha - 1983 2 Косово - Пећ Нема податак -
Кадињача - МПС 52,77 ha - 1973 24.12. Ужице Туристичка организација Ужице ТО
Каљавица - СтПР 15,00 ha - 1954 13.08. Тутин Србијашуме ЈП
Парк шума на Каменичком вису - ПШ 19,65 ha - 1990 19.09. Ниш Србијашуме ЈП
Кањон Белог Дрима код Шфањског моста - ПС 199,00 ha - 1986 27 Косово - Ђаковица Секретаријат за урбанизам Ђаковица ЈЛС
Клисура Призренске бистрице - МПС 200,00 ha - 1976 51 Косово - Призрен Завод за урбанизам Призрен ЈЛС
Кожњар - СтПР - - 1955 09.11. Косово - Дечани Србијашуме ЈП
Комплекс манастира Радовашница - НКД 53,92 ha - 1992 06.10. Шабац Нема податак -
Комплекс парковске површине ПД Криваја - СВА 14,98 ha - 1976 11 Бачка Топола ПД Криваја ПД
Комплекс ПТК Панонија - РПП - - 1975 31.10. Бачка Топола ДП ПТК "Панонија" ПД
Комплекс церових стабала Рашковска река - Дубља - ПС 2,00 ha - 1988 1 Косово - Лепосавић Нема податак -
Косовски божур - Газиместан - СтПР 12,00 ha - 1950 01.06. Косово - Обилић Србијашуме ЈП
Кречњачки спруд Камиља - СП 96,00 ha - 1987 Нема податак Косово - Лепосавић Србијашуме ЈП
Крупнолисна липа у парку Велико Средиште - ПС - - 1973 03.09. Вршац Град Вршац ЈЛС
Легет - МПС 1,19 ha - 1964 05.03. Сремска Митровица СКИДАЊЕ ЗАШТИТЕ 2011 -
Лојаник - НИР - - 1963 19.02. Краљево Чистоћа ЈКП
Љубић - МПС 2,12 ha - 1972 07.12. Чачак Туристичка организација Чачак ТО
Маја Ропс - СтПР 25,00 ha - 1955 05.09. Косово - Пећ Србијашуме ЈП
Мајзецова башта - СтПР 23,80 ha - 1954 21.12. Шид Војводинашуме ЈП
Мачков камен - МПС 11,83 ha - 1976 25.11. Љубовија Србијашуме ЈП
Меморијални комплекс "Зенељ Хајдини" - МПС - - 1982 Нема податак Косово - Витина (Рамљане) Нема податак -
Меморијални споменик Чабрат - МПС 64,00 ha - 1984 14 Косово - Ђаковица Нема податак -
Мешовити дрворед платана у Оџацима - ПС 0,12 ha - 2000 8 Оџаци Услуга ЈКП
Мијајлова јама - МПС 7,74 ha - 1978 30.05. Деспотовац Србијашуме ЈП
Мируша - ПИО 330,47 ha - 1998 5 Косово - Клина, Ораховац Србијашуме ЈП
Озренске ливаде - ПнПЛ 237,10 ha - 1971 26.11. Сокобања Србијашуме ЈП
Околина манастира Наупаре - НКД - - 1979 Нема податак Крушевац Србијашуме ЈП
Осам стабала копривића у Новој Црњи - ПС - - 1978 28.12. Нова Црња Задруга "Јакшићево" ПД
Парк на имању Соколац - СВА - - 1974 30.01. Нови Бечеј Комуналац ЈКП
Парк Опленац - МПС 83,00 ha - 1967 08.06. Топола КП Топола ЈКП
Парк у Бачкој Тополи - СВА 6,00 ha - 1974 09.05. Бачка Топола Урбанистичко-комунално предузеће "Дом" ЈП
Парк у Новом Кнежевцу - СВА 7,29 ha - 1990 2 Нови Кнежевац МЗ Нови Кнежевац МЗ
Парк шума "Братство Јединство" Рахаване - ПШ - - 1980 Нема податак Косово - Сува Река Нема податак -
Парк шуме Ивље - ПнПЛ 65,00 ha - 1958 25.11. Нова Варош Србијашуме ЈП
Парк-арборетум Алекса Шантић - ПС - - 1951 03.11. Сомбор АД "Алекса Шантић" ДПД "9. мај" ПД
Пет стабала храста ситне границе на брду Голаш - ПС - - 1966 18.01. Пирот Град Пирот ОГУ
Петничка пећина - ПС - - Нема податак Нема податак Ваљево АД "Слога" ПД
Петрлашка пећина ПС - - 1969 Димитровград
Пећина Мала Бездан - ПС - - 1981 40 Горњи Милановац Нема податак -
Пећина Бањица - ПС - - 1987 23 Косово - Глоговац Нема податак -
Пећина Гладно село - ПС - - 1987 23 Косово - Глоговац Нема податак -
Поглед - СтПР 16,95 ha - 1980 14.07. Тутин Нема податак -
Пољски брест у селу Љукинај - ПС - - 1981 14.12. Косово - Призрен Нема податак -
Понор звани "Пропаст" - ПС - - 1950 19 Сврљиг Нема податак -
Прераст Самар - ПС 40,20 ha - 1979 06.07. Жагубица ШИК "Слободан Јовић" ПД
Прилепске планине - НИР 0,92 ha - 1963 09.03. Косово - Дечани Србијашуме ЈП
Природни простор око манастира Прохор Пчињски - НКД 121,04 ha - 1989 11.09. Бујановац Нема податак -
Природни простор комплекса Јашуњских манастира - НКД 188,27 ha - 1989 09.11. Лесковац Нема податак -
Природни простор око археолошког налазишта Гамзиград - НКД 175,91 ha - 1990 06.07. Зајечар Нема податак -
Природни простор око манастира Боговађа - НКД 18,00 ha - 1991 07.03. Лајковац Нема податак -
Природни простор око манастира Копорин - НКД 47,21 ha - 1989 12.07. Велика Плана Нема податак -
Природни простор око манастира Љубостиња - НКД 13,54 ha - 1991 27.06. Трстеник Нема податак -
Природни простор око манастира Манасија - НКД 243,68 ha - 1986 11.03. Деспотовац Нема податак -
Природни простор око манастира Милешева - НКД 289,69 ha - 1990 20.09. Пријепоље Нема податак -
Природни простор око манастира Студеница - НКД 269,34 ha - 1988 29.12. Краљево Нема податак -
Природни простор око цркве Богородице - НКД 14,08 ha - 1987 22.05. Куршумлија Нема податак -
Природни простор око цркве светог Николе - НКД 13,44 ha - 1987 22.05. Куршумлија Нема податак -
Природни простор цркве брвнаре Миличиница - НКД 25,73 ha - 1989 27.12. Ваљево Завод за заштиту споменика културе УК
Пругово - ПнПЛ 2,50 ha - 1974 18.11. Пожаревац МЗ Пругово и Покрет горана Србије МЗ
Раваничка пећина - ПС - - 1951 04.05. Ћуприја Србијашуме ЈП
Равништа - СтПР 138,45 ha - 1976 11.05. Пријепоље Србијашуме ЈП
Радовањски луг - НКД 46,57 ha - 1971 27.05. Велика Плана Завод за заштиту споменика културе Смедерево УК
Рађеновци - СтПР 28,10 ha - 1954 17.12. Шид Војводинашуме ЈП
Рајац - ПНПЛ 1.200,00 ha - 1963 11.04. Љиг Нема податак -
Рашковица - СтПР 34,50 ha - 1954 22.12. Шид Војводинашуме ЈП
Ритске шуме на острву Мачков пруд - СтПР 3,78 ha - 1974 07.05. Беочин Војводинашуме ЈП
Рогови од европског јелена - ПС - - 1957 24.09. Сомбор ФЛ - Драгослав Стевановић ФЛ
Рогови од срндаћа Рогот код Лапова - ПР - - 1959 12.09. Београд Ловачки савез НР Србије УГ
Руговска клисура - ПС 4.301,00 ha - 1988 35 Косово - Пећ Нема податак -
Сва орахова стабла - ПС - - 1971 03.07. Ваљево Нема податак -
Сенонски спруд Машин мајдан - ПС 0,14 ha - 1969 10.02. Београд Центар за очување и заштиту животне средине УГ
Смогва - ПС 4,30 ha - 1978 24.11. Шид Војводинашуме ЈП
Софора у Новој Црњи - ПС - - 1975 25.12. Нова Црња Римокатоличка црква ВО
Спомен парк Црни врх - МПС 112,00 ha - 1977 Нема податак Косово - Пећ Нема податак -
Спомен шумица НОБ у Куштиљу - МПС 2,42 ha - 1973 03.09. Вршац (Куштиљ) Град Вршац ЈЛС
Стабла у Земунском парку - ПС - - 1991 26.01. Београд (Земун) Зеленило, Београд ЈКП
Стабло бреста село Захаћ - ПС - - 1965 02.12. Косово - Пећ Србијашуме ЈП
Стабло горског јавора на Гочу - ПС - - 1958 05.12. Краљево Србијашуме ЈП
Стабло јасике - СП - - 1997 6 Косово - Подујево (Бајчина) ФЛ - Рустен Шабан ФЛ
Стабло китњака Дивљане - ПС - - 1984 27.12. Бела Паланка Нема податак -
Стабло липе Истинић - Тебреја - ПС - - 1968 16.09. Косово - Дечани Србијашуме ЈП
Стабло лужњака Ђурђон или Породински запис - ПС - - 1968 11.10. Жабари ФЛ - Живко Шишмановић ФЛ
Стабло лужњака Радојковића раст - ПС 0,07 ha - 1968 18.10. Велика Плана "Милош Митровић" ЈКП
Стабло низинског бреста у месту Манастир - ПС - - 1960 26.09. Зрењанин СПЦ Црквена општина ВО
Стабло оскоруше у Прислоници - ПС - - 1968 08.10. Чачак ФЛ - Милорад Пејовић ФЛ
Стабло питомог кестена Вокша - ПС - - 1965 20.08. Косово - Дечани ФЛ - Камер Мета ФЛ
Стабло платана на месту Мараш - ПС - - 1959 30.10. Косово - Призрен Нема податак -
Стабло тополе Орлане - Љугу и Махмутит - ПС - - 1988 14 Косово - Подујево (Орлане) Нема податак -
Стабло храста лужњака Бела Вода ПС 0,01 ha - 1991 13 Крушевац Туристичко друштво Кисељак и МЗ Бела Вода УГ
Стабло храста лужњака у Мионици - ПС - - 1976 27.04. Мионица Предузеће за путеве Београд ПД
Стабло храста лужњака у Славнику - ПС - - 1968 24.08. Бојник Србијашуме ЈП
Стабло цера Добротин - Бумелит - ПС - - 1988 14 Косово - Подујево (Добротин) Нема податак -
Стабло цера Доња Дубница - Кнежевић Махала - ПС - - 1988 14 Косово - Подујево (Доња Дубница) Нема податак -
Стабло цера Палатна - Мургулска река - ПС - - 1988 14 Косово - Подујево (Палатна) Нема податак -
Стабло црне тополе код Челарева - ПС - - 1961 30.05. Бачка Паланка Војводинашуме ЈП
Стабло црне тополе у Уљми - ПС - - 1963 25.01. Вршац Нема податак -
Стара Вратична - СтПР 10,30 ha - 1954 15.12. Шид (Вишњићево) Војводинашуме ЈП
Стари парк код Сонте - СП - - 1974 26.11. Апатин (Сонта) ППП Агросонта ПД
Старо село у Сирогојну - НКД - - Нема податак Нема податак Нема податак -
Старо стабло беле тополе Попинци - ПС - - 1980 8 Пећинци МЗ Попинци МЗ
Старо стабло бреста - МПС - - 1975 17.11. Сечањ (Неузина) МЗ Неузина МЗ
Старо стабло лужњака - Нова Црња - ПС - - Нема податак Нема податак Нова Црња ЗЗ "Молин" ПД
Старо стабло црне тополе Купиново - ПС - - 1980 8 Пећинци (Купиново) Војводинашуме ЈП
Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској стени - СП - - Нема податак Нема податак Србијашуме ЈП
Таковски грм - МПС 10,29 ha - 1972 21.11. Горњи Милановац Нема податак -
Текериш - МПС 0,37 ha - 1977 5 Лозница СО Лозница и Заједница културе Лозница ЈЛС
Термоминерални извор у селу Вуча - ПС 17,00 ha - 1988 1 Косово - Лепосавић (Вуча) Нема податак -
Трепча - збирка минерала - ПС - - 1954 27.03. Косово - Звечан Рудник олова и цинка ПД
Тридесет церових стабала у селу Берково - ПС - - 1985 17 Косово - Клина СПЦ Црквена општина ВО
Фосилни остатак лобање са роговима џиновског јелена - ПС - - 1973 03.11. Сремска Митровица Музеј Срема УК
Хербар Андреје Волнија - ПС - - 1950 13.03. Сремски Карловци Гимназија Сремски Карловци ОУ
Храст лужњак у Љешници - ПС 0,01 ha - Нема податак Нема податак Кучево ФЛ - Марко Војкић ФЛ
Хумка на потесу Ливаде - НИР - - 1987 25.02. Жабаљ Пољопривредно добро "Јединство" ПД
Церово стабло у Злокућанима - ПС 0,01 ha - 1985 17 Косово - Клина (Злокућане) Католичка црква у Злокућанима ВО
Црни бор у селу Хисарџику - ПС 0,04 ha - 1958 25.11. Пријепоље Србијашуме ЈП
Четири стабла сребрне смрче - ПС 0,03 ha - 1973 20.09. Бачка Топола 18. октобар ЈКП
Четири храстова стабла на два корена у Лозицама - ПС - - 1985 17 Косово - Клина (Лозице) Нема податак -
Шам-дуд - СП - - 1957 28.12. Косово - Пећ Манастир Пећка патријаршија ВО