(Srpski) Закон о финансирању локалне самоуправе лоше ће утицати на животну средину

Указујемо на погубне последице које ће настати у животној средини, ако се усвоји нацрт новог Закона о финансирању локалне самоуправе. Законом се предвиђа укидање наменских локалних накнада за заштиту животне средине и њихова интеграција у ненаменски порез на имовину. Очекује … Read more (Srpski) Закон о финансирању локалне самоуправе лоше ће утицати на животну средину

Page 5 of 5
1 2 3 4 5