For Media

“(Srpski) О важности сакупљања животињског отпада?” Downloaded 169 times – 31 KB

“(Srpski) О учешћу јавности у преговорима Србије и ЕУ” Downloaded 167 times – 18 KB

“(Srpski) О нацрту Закона о финансирању локалне самоуправе” Downloaded 161 times – 1 MB

“(Srpski) О учешћу младих у заштити природе” Downloaded 179 times – 48 KB

“(Srpski) О учешћу јавности у поступку процене утицаја” Downloaded 174 times – 34 KB