For Media

“(Srpski) О важности сакупљања животињског отпада?” Downloaded 318 times – 31 KB


“(Srpski) О учешћу јавности у преговорима Србије и ЕУ” Downloaded 310 times – 18 KB


“(Srpski) О нацрту Закона о финансирању локалне самоуправе” Downloaded 327 times – 1 MB


“(Srpski) О учешћу младих у заштити природе” Downloaded 330 times – 48 KB


“(Srpski) О учешћу јавности у поступку процене утицаја” Downloaded 330 times – 34 KB