2006 – 2018 Omladinski volonterski kamp Vršačke planine

„Omladinski Volonterski kamp“ je lokalna inicijativa čiji je cilj uključenje mladih u realizaciju dela programa zaštite u zaštićenim područjima opštine Vršac. Kamp su 2006. godine osmislili mladi Vrščani, studenti biologije i geografije iz Novog Sada i Beograda. Saznavši kakve probleme na realizaciji programa zaštite prirode ima JP „Varoš“ kao upravljač zaštićenog područja Vršačke planine, oni su došli na ideju da pozovu svoje kolege iz drugih gradova, ulože vreme i trud i pomognu upravljaču. Od tada, kamp je postao model saradnje lokalne zajednice, fakulteta i upravljača zaštićenog područja, koji se može primeniti i u drugim opštinama u Srbiji.

Šta studenti konkretno rade tokom kampa?
Jedna od važnih zakonskih obaveza upravljača je obeležavanje unutrašnjih i spoljnih granica zaštićenog područja.

Granice zaštićenog područja obeležavaju se žutom farbom

 

Obeležavanje se vrši po pravilniku, žutom farbom po drveću i stenama. Tako se razgraničava gde počinje zaštićeni predeo, gde su zabranjeni svi oblici eksploatacije, a gde je korišćenje ograničeno. Sa ispunjavanjem ove obaveze, svi upravljači u Srbiji imaju problema, jer su za precizna obeležavanja neophodni stručnjaci i značajna finansijska sredstva. Međutim, studenti Građevinskog fakulteta su predložili da ovo besplatno obave tokom letnjeg raspusta. Korist je višestruka – studenti dobijaju vrednu stručnu praksu i materijal za svoje diplomske i druge radove, upravljač dobija ispunjenu zakonsku obavezu, a zajednica ima uređeno prirodno dobro bez troška iz lokalnog budžeta. Tokom ranijih godina, studenti su satelitskim tehnikama obeležili oko 130 hektara granica u prvom stepenu zaštite. Da je upravljač angažovao profesionalnu kuću, troškovi do sada urađenog procenjeni su na oko 90.000 evra.

Studenti Geografskog fakulteta iz Beograda, odsek Geoprostorne osnove zaštite životne sredine, GIS tehnikom su mapirali prirodne vrednosti i uradili tematske karte. Ova aktivnost doprinosi povećanju znanja o stanju prirode Vršačkih planina, što pomaže u izboru mera zaštite. Do sada su u prethodnih 5 godina satelitski snimljeni izvori, ostenjaci, livade, gnezda različitih zaštićenih vrsta ptica, stajaće vode značajne za razvoj vodozemaca. Urađeno je više od 10 tematskih karti.

 

  • 1) Geološka karta – dobijena digitalizacijom osnovnih geoloških karata 1:100.000.
  • 2) Hipsometrijsko-hidrografska karta – dobijena digitalizacijom topografskih karata 1:50.000.
  • 3) Pedološka karta – dobijena digitalizacijom pedološke karte Vojvodine 1:400.000.
  • 4) Karta vegetacije – dobijena zahvaljujući CORINE Land Cover programu Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA).
  • 5) Karta unutrašnjih granica između stepena zaštite.
  • 6) i 7) Karta hipsometrije i nagiba terena – dobijene iz ASTER DEM-a (Digital Elevation Model – digitalni model visina). Ovaj model je dobijen satelitskim osmatranjem, rezolucije je 30 m.
  • 8), 9) i 10) Karte dobijene analizom multispektralnih snimaka sa satelita LANDSAT 5 iz 26.08.2010. godine, rezolucije 30 m. Njihova suština je da se ne prave kao “obični” snimci kombinacijom boja iz vidljivog dela spektra, već se koriste i talasne dužine iz infracrvenog dela spektra elektromagnetnog zračenja (bliski, kratkotalasni i srednji infracrveni), a ukazuju nam na stanje vegetacije u trenutku kada je vršeno snimanje. Vegetacija je predstavljena crvenom (234) jarko zelenom (247) i narandžastom (354) bojom.

Svi donatori dosadašnjih kampova:
donatori