5. Omladinski volonterski kamp „Vršačke planine“ – Young Rangers

yr-logo

omladinski-volonterski-kamp-dugme-2010-1

Mladi čuvari prirode

Opšti cilj projekta je aktivno uključenje mladih u oblikovanje društvene svesti u pravcu opšteg prihvatanja evropskih vrednosti o značaju očuvanja vrednosti zaštićenih prirodnih dobara jugoistočne Evrope, kao važnog segmenta održivog razvoja i politike zaštite životne sredine EU. Ovaj cilj će se ostvariti putem omladinske volonterske razmene – održavanja Omladinskog ekološkog kampa na Vršačkim planinama u Srbiji u trajanju od 14 dana u periodu 5 – 19. juli 2010. godine, uz učešće 32 mlada volontera između 18 i 25 godina iz Srbije, Švedske, Rumunije i Bosne i Hercegovine (po 8 iz svake države).

Tokom boravka, oni će u konkretnim aktivnostima na terenu pomoći staraocu zaštićenog prirodnog dobra „Vršačke planine“ u realizaciji dela programa aktivne zaštite – obeležavanje unutrašnjih granica u prvom stepenu zaštite, unapređenje i proširenje staništa za retke vrste flore i faune (čišćenje livada od žbunaste vegetacije, čišćenje i proširivanje bara i formiranje zimovnika za vodozemce, izrada i postavljanje hranilica, pojilica i kućica za ptice), opravka i održavanje turističke signalizacije i mobilijara (farbanje i zaštita info-tabli, putokaza, klupa, kanti za otpatke), sakupljanje otpada i putem niza edukativnih radionica, programa i aktivnosti. Program razmene obuhvatiće mlade volontere koji imaju sklonosti ka proučavanju i zaštiti prirode i koji žele da daju konkretan doprinos zaštiti nekih retkih i ugroženih vrsta. Opšti plan je da radne aktivnosti na terenu Vršačkih planina traju od 8 do 15 časova. Na terenu će volonteri svakoga dana imati iste aktivnosti, ali će biti podeljeni u više grupa i raspoređeni na različitim lokacijama, s tim što će se volonteri menjati na poslovima. Planiran je stalni stručni nadzor rendžera prirodnog dobra. Posle 4 radna dana, usledio bio jedan dan odmora. Popodnevni sati namenjeni su odmoru, a večernji (19 – 22) pripremnim i edukativnim aktivnostima (radionice, filmske projekcije, astronomska posmatranja). Stečena znanja i veštine mladi mogu upotrebiti volonterski ili za poslove pomoćnika u realizaciji programa zaštite i u prirodnim dobrima u svojim zajednicama. Mladi će biti uključeni u sve projektne faze, od planiranja aktivnosti (Advance planning visit), do realizacije (razmena).

Uređenje stanišnih uslova:

Sa 122 gnezdeće vrste, Vršačke planine su na listi područja za ptice od međunarodnog značaja (IBA – Important birds areas) i postoji interes stručne i amaterske javnosti u EU (Mađarska, Holandija, Engleska) za organizovani birdwatching. Međutim, zbog seče šume, na Vršačkim planinama primetan je nedostatak starih i šupljih stabala u kojima bi ptice, pre svih sove (naročito uralska sova – Strix uralensis – koja je prirodna retkost), mogle da naprave gnezda. Zbog toga je broj sova u poslednjih nekoliko decenija na Vršačkim planinama dramatično opao. Članovi ekoloških NVO već godinama prave drvene kućice i postavljaju ih na područje Vršačkih planina, kako bi povećali mogućnost gnežđenja. Do sada je napravljeno i postavljeno oko 100 kućica. Postoji potreba da se naprave nove, a dotrajale zamene. Koncept se pokazao kao uspešan, jer su sove prihvatile i naselile ove kućice. Broj parova uralskih sova se povećao sa 3 na 7. Vodozemci imaju više ugroženih vrsta. Zbog isušivanja bara i ritova, ove životinje su se povukle u samo nekoliko izolovanih bara na Vršačkim planinama. Tokom 2006. godine, mladi članovi ekoloških NVO proširili su jednu baru i od granja i kamenja napravili zimovnike, koje su vodozemci prihvatili. Ideja je da se očiste bare na Vršačkim planinama i naprave novi zimovnici. Tekunice (Citellus citellus) su globalno ugrožene i nalaze se na crvenoj listi. U Vojvodini se nalazi samo na obodu Vršačkih planina. Razlog nestanka je nedostatak stoke i pašarenja, pa se livadska vegetacija zamenila šikarom. U nedostatku paše, livade je potrebno kositi i tekunice će se vratiti.

Hranilice i pojilice:

Na Vršačkim planinama izražen je nedostatak vode, naročito poslednjih godina kada je klima primetno toplija. Tokom 2008. godine, napravljeno je i postavljeno nekoliko drvenih hranilica i plastičnih pojilica, ali je to nedovoljno, pa postoji potreba za novim.

Obeležavanje granica:

zakonska obaveza staraoca koja zahteva angažovanje stručnih lica, ali je mogu obaviti i obučeni volonteri, što izuzetno pojeftinjuje realizaciju. Obeležavanje granica, naročito najvrednijih predela – granica prvog stepena zaštite, je važna aktivnost koja se vrši po Pravilniku, žutom farbom po drveću i stenama, dogledno. Odlično služi u edukativne svrhe i pomaže staraocu u nadzoru, jer tako građani i posetioci znaju gde koji režim zaštite važi. Sa ispunjavanjem ove obaveze, staralac ima znatnih problema. Obeležavanje je potrebno uraditi precizno, jer glavni korisnici prostora ovu aktivnost smatraju štetnom za svoje interese i ne žele da se ona sprovede.

Biomonitoring:

praćenje populacija određenih vrsta, naročito urgoženih i zaštićenih. Volonteri mogu da obeležavaju životinje (npr. prstenovanje ptica) i vode dnevnike posmatranja, koji sadrže važne podatke za naučni rad.

Održavanje staza i mobilijara:

Čišćenje od otpada, farbanje i zaštita tabli, klupa, putokaza, korpi za otpatke.

Opšti cilj

Opšti cilj – aktivno uključenje mladih u oblikovanje društvene svesti u pravcu opšteg prihvatanja evropskih vrednosti o značaju očuvanja vrednosti zaštićenih prirodnih dobara jugoistočne Evrope, kao važnog segmenta održivog razvoja i politike zaštite životne sredine EU.

Specifični ciljevi:

  1. Učešće mladih u izgradnji budućih odnosa prema zaštićenim prirodnim dobrima u skladu sa vrednostima EU, širenje svesti o značaju ovih vrednosti sa mladih na širu zajednicu.
  2. Povećanje učešća mladih u unapređenju zajednice kroz realizaciju programa zaštite prirode
  3. Unapređenje neformalnog znanja i veština mladih o funkcionisanju prirodnih dobara.
  4. Saradnja mladih, razmena ideja, znanja i informacija kako bi se naučeni primeri dobre prakse mogli primeniti i u zajedncama iz kojih volonteri dolaze. Međusobno upoznavanje.

Ovde možete pogledati – Young Rangers Newsletter 1

Ovde možete pogledati – Young Rangers Newsletter 2

Ovde možete pogledati – Young Rangers Newsletter 3

Ovde možete pogledati – Young Rangers Leaflet

Donator:

def-flag-logoeac-youth_en

Evropska unija

  1. sadnice-mira-logo
  2. ro---logo-cvr
  3. im

Partneri:

Sadnice mira (Zavidovići, Bosna i Hercegovina)

Volonterski centar (Rešica, Rumunija)

Individualna pomoć (Lund, Švedska)