Karaš i Nera – Zašto planovi i strategije nisu usaglašeni sa potrebama građana?

Udruženje građana „Aurora“ iz Bele Crkve, u saradnji sa organizacijom ORCA iz Beograda, održaće u petak 19. aprila u Beloj Crkvi, radionicu na dve teme – Učešće lokalne zajednice u izradi planova i strategija za lokalni i viši nivo, i promovisanje vrednosti i razvoja Predela izuzetnih odlika „Karaš – Neraˮ.

U Srbiji se, nažalost, često dešava da prostorni planovi i strategije nisu u skladu sa potrebama građana u lokalnim zajednicama. Ovo je posledica toga što vlasti, uglavnom, ne uključuju građane u postupak izrade i prireme ovih dokumenata, ili to čine samo formalno, a ne i suštinski. Zbog toga su građani često iznenađeni, a s pravom i revoltirani kada napokon saznaju da se u njihovoj blizini već uveliko gradi neki objekat koji će bitno narušiti životnu sredinu.

Veoma je važno da pri izradi planova i strategija lokalna zajednica bude uključenja i konsultovana od samog početka. Omogućavanjem javnosti da iznese komentare, primedbe i predloge na nacrte planova i strategija, ceo proces dobija legitimitet, dok planirane aktivnosti dobijaju saveznike za sprovođenje, a ne protivnike koji se tome opiru.

U Beloj Crkvi trenutno postoji problem sa izgradnjom mini-hidroelektrane na reci Neri. Osnovni razlog pojave problema je što prilikom izrade Prostornog plana, a kasnije i tokom postupka na procenu uticaja na životnu sredinu, javnost nije ni obaveštena, kamoli konsultovana. Zato UG „Aurora“ organizuje ovu radionicu, čiji su ciljevi jačanje učešća lokalne zajednice u procesu donošenja planova i strategija na lokalnom i pokrajinskom nivou – sa posebnim osvrtom na životnu sredinu, kao i promovisanje vrednosti i potrebe zaštite i razvoja PIO Karaš – Nera. 

Organizatori pozvaju građane da se uključe u dva procesa koja se trenutno odvijaju – izrada novog prostornog plana opštine Bela Crkva, čiji se završetak očekuje tokom ove, ili početkom naredne godine, kao i inicijativa za izradu Strategije razvoja opštine Bela Crkva, koju će UG „Aurora“ uskoro pokrenuti. Takođe, u toku je izrada Plana posebne namene PIO „Karaš – Nera“, koji vodi AP Vojvodina, a učešće građana Bele Crkve u tom procesu je izuzetno važno.

Radionica ima još jedan cilj, a to je izgradnja svesti o tome kakve koristi lokalnoj ekonomiji može pružiti PIO „Karaš – Nera“. Zbog nerazumevanja pozitivnog uticaja zaštite prirode na ekonomiju, često je u Beloj Crkvi, ali i šire, zaštita prirode okarakterisana kao kočnica razvoja, što dovodi do otpora i negativnog ponašanja prema zaštiti prirode.

Ovde možete preuzeti PROGRAM I SATNICU RADIONICE.