Dijalog sa ministrom Trivanom na temu finansiranja zaštite životne sredine

Ekološki centar „Stanište“ od 2010. godine sprovodi istraživanja o stanju sistema finansiranja zaštite životne sredine. Upravo je završeno poslednje, a rezultati su predstavljeni Goranu Trivanu, ministru zaštite životne sredine.

Istraživanje za 2018. godinu, koje se privodi kraju, ima podnaslov „Kako smo protraćili 500 miliona evra“, jer je upravo to iznos novca koji je naplaćen kroz „eko“-naknade od privrede i građana, ali nije utrošen za programe zaštite životne sredine, već za druge potrebe budžeta, u poslednjih 9 godina, zbirno na svim nivoima vlasti.

Rezultati istraživanja detaljno su predstavljeni g. Goranu Trivanu, ministru zaštite životne sredine i njegovim saradnicima, na dijalog radionici, u ponedeljak 18. novembra 2019. godine, u Palati „Srbija“ u Beogradu. Učesnici radionice bili su i članovi odabranih nevladinih organizacija, aktivnih u oblasti zaštite životne sredine i nadzoru javnih finansija (CEKOR iz Subotice, Inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada, PAKT iz Loznice, Avalon i CEFIKS iz Vršca, kao i Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije i Centar za evropske politike iz Beograda).

Ministru su predočene činjenice, problemi i preporuke u vezi sistema finansiranja zaštite životne sredine, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou:

  • Povećava se broj lokalnih samouprava koje su ukinule svoj budžetski fond za zaštitu životne sredine (sa jedne opštine u 2013. na 25 u 2019. godini).
  • Iako rastu prihodi od naknada, smanjuje se iznos novca koje lokalne samouprave planiraju da utroše kroz budžetske fondove za zaštitu životne sredine (sa 6,4 milijarde dinara u 2015. godini, na 4,5 milijardi u 2019. godini).
  • Kroz „eko“-naknade je u poslednjih 9 godina naplaćeno oko 500 miliona evra više, nego što je potrošeno na aktivnosti zaštite životne sredine, i to oko 300 miliona evra iz republičkog i oko 200 miliona iz budžeta lokalnih samouprava. To je iznos dovoljan da se izgradi 20 deponija, što znači da smo mogli gotovo da rešimo pitanje upravljanja komunalnim otpadom.
  • Što pre izmenama Zakona o budžetskom sistemu vratiti namenski karakter „eko“-naknadama i propisati obavezu da lokalna skupština donosi program i usvaja izveštaj o sprovođenju programa fonda za zaštitu životne sredine.
  • Izmenama Zakona o zaštiti životne sredine obezbediti suštinsko učešće javnosti u odlučivanju o sadržaju programa „zelenih“ fondova, a izmenama Zakona o upravljanju otpadom dati prihode od naknada i AP Vojvodini.
  • Uspostaviti i primeniti mere finansijske discipline kod onih opština i gradova koji na bilo koji način krše zakon u delu koji se tiče finansiranja.
  • Propisati obrazac programa fonda i izveštaja za lokalne samouprave, kao i da se ovi dokumenti učine javno dostupnim na sajtu Ministarstva ili Agencije za zaštitu životne sredine.

Ministar Trivan je na kraju radionice ukazao na to da civilno društvo smatra saveznikom i poručio da će sa saradnicima ozbiljno razmotriti sve predloge i preporuke, i vrlo izvesno neke od njih usvojiti.