Gde ide vršački “zeleni dinar”?

Kako grad Vršac prikuplja i troši novac od „ekoloških“ naknada i kakvo je stanje u lokalnom fondu za zaštitu životne sredine, možete pročitati u istraživanju Ekološkog centra „Stanište“, koje je objavljeno novom broju „Ekolista”.

Do izmene Zakona o budžetskom sistemu, grad Vršac je beležio neutrošena sredstva „eko-fonda“ koja se prenose u narednu godinu. Međutim, od ovih izmena, grad Vršac je prestao to da čini, zatim je značajno smanjio rashode, dok su prihodi ostali isti. Kao posledica toga, do 2018. godine, više od milion evra prikupljenih od građana i privrede kroz naknadu za zaštitu životne sredine nije utrošeno za namene za koje su propisani i naplaćeni, već za druge potrebe budžeta.

Članak sa detaljima kako se u Vršcu troši „eko-dinar“, možete pročitati u EKOLISTU BROJ 66. Ekolist je trenutno jedini ekološki časopis u Srbiji i opstaje već 11 godina zahvaljujući velikom radu i entuzijazmu svog osnivača i izdavača, a to je “Zeleni krug”, nevladina organizacija iz Bačkog Petrovca.

Više o časopisu i načinu pretplate, možete pogledati na sajtu www.ekolist.org.