Nevladine organizacije otvoreno sa EU o ekološkim problemima u Srbiji

U petak 15. novembra 2019. godine, u prostorijama Beogradske otvorene škole (BOŠ), Koalicija 27 organizovala je sastanak između Delegacije EU u Srbiji i organizacija civilnog društva (OCD) koje se bave zaštitom životne sredine. Delegaciju EU predstavljali su Antoan Avinjon i Valentina de Sebastiano, a civilno društvo su predstavljale članice Koalicije 27 i druge OCD iz Beograda, Novog Sada, Bora, Šapca i Smedereva. Između ostalih, učestvovao je i EC „Stanište“ iz Vršca.

Učesnici sastanka razgovarali su o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, poglavlju 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, kao i o učešću OCD u ovom procesu, i to kroz upravljanje vodama, zaštitu prirode, zaštitu vazduha, vladavinu prava, finansiranje, razvoj planskih i strateških dokumenata, učešće građana i zastupljenost tema vezanih za zaštitu životne sredine u medijima.

Značajan deo sastanka bio je posvećen temi finansiranja zaštite životne sredine, u kojem je Dejan Maksimović, istraživač EC „Stanište“, upoznao predstavnike EU sa činjenicama u vezi stanja u ovoj oblasti. Posebno je istakao praksu da se novac od „eko“-naknada, na svim nivoima vlasti, u velikoj meri troši nenamenski, na druge potrebe budžeta, tako da je iznos koji je nenamenski utrošen dostigao 500 miliona evra za poslednjih 9 godina. Zatim, da su ukupna ulaganja u životnu sredinu između 0,25% i 0,7% BDP, što je daleko ispod 2-3%, koliko je potrebno da troši država kandidat. Na kraju, trendovi nisu povoljni, jer raste broj lokalnih samouprava koje su ukinule svoj budžetski fond za životnu sredinu, a takođe opštine i gradovi sve manje novca planiraju da potroše kroz programe fondova (u 2015. godini zborno za sve opštine 6,4 milijardi dinara, dok u 2019. godini samo 4,6 milijardi dinara).

Učesnici su izneli i kritičke stavove prema praksi EU, da zarad drugih ciljeva, zanemaruje probleme u vladavini prava i zaštiti životne sredine, naglašavajući da EU, ako iskreno želi boljitak u Srbiji, u svojim izveštajima određene probleme mora prepoznati i odlučnije tražiti njihovo rešavanje.

Korisni linkovi: