Obuke u Novom Sadu i Užicu

Jednodnevne obuke na temu „Proces pristupanja EU, kreiranje javnih politika i finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou“ u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) i Ekološkog centra „Stanište“, održane su u Novom Sadu (27. aprila) i Užicu (25. maja 2018. godine). Obukama je ukupno prisustvovalo više od 25 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), koje se bave zaštitom životne sredine, sa područja Srema, Bačke i zapadne Srbije.

Tokom obe radionice, na temu procesa pristupanja EU sa učesnicima su razgovarali Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU i Stefan Šipka (CEP). O ciklusu kreiranja javnih politika govorio je Miloš Đinđić (CEP). Proces i probleme u finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou predstavio je Dejan Maksimović (EC „Stanište“).

Obuke su prve dve od četiri predviđene, sa ciljem jačanja kapaciteta lokalnih OCD, kako bi one mogle aktivno pratiti teme koje se tiču procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, u konkretnim oblastima u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina), kao i o procesu kreiranja javnih politika i sistemu finansiranja životne sredine na lokalnom nivou.

Obuka je održana u okviru projekta koji realizuje konzorcijum koji predvodi CEP, u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine. CSOnnect program u Srbiji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).