Održane radionice u Zrenjaninu i Kanjiži

U okviru projekta “Banatska platforma”, u gradskoj kući u Zrenjaninu (23. novembar 2016) i u Domu omladine u Kanjiži (24. novembar), održane su nove regionalne radionice za Severnobanatski i Srednjobanatski okrug, na temu učešća lokalnih zajednica u pristupnim pregovorima Srbije i EU. Cilj radionica bio je upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava, ekoloških, poljoprivrednih i poslovnih udruženja, sa kriterijumima za članstvo u EU i dokumentima koji nastaju u procesu pregovora.

Objašnjen je razvoj zajedničkih politika i odnosa između država članica, kroz istoriju produbljivanja i proširivanja EU, kao i kriterijumi iz Kopenhagena i Madrida, i posebni kriterijumi za Zapadni Balkan. Takođe, prikazani su i analizirani dokumenti iz procesa pregovora Srbije i Hrvatske sa EU – Izveštaj o napretku za 2016. godinu (Srbija), Skrining izveštaji za poglavlja 11 i 27, Post-skrining dokument za poglavlje 27 (Srbija), Merila za otvaranje poglavlja, Pregovaračke pozicije za poglavlje 23 (Srbija) i 27 (Hrvatska), i Ugovor o pristupanju (Hrvatska).

Pred ukupno 35 učesnika, o ovim temama govorili su predstavnici EC “Stanište” i Centra za evropske politike iz Beograda. Lokalne partnerske organizacije su Lokalni ekološko-edukativni izazov iz Zrenjanina i “Zeleni svet” iz Kanjiže.