Priznanje za građansku hrabrost i doslednost u zaštiti životne sredine

Saradnik Ekološkog centra “Stanište”, Dejan Maksimović, dobitnik je priznanja za građansku hrabrost i doslednost u zaštiti životne sredine, koju mu je dodelilo Udruženje eko-novinara “Eko vest” iz Novog Sada.

Na svečanosti povodom 10 godina postojanja časopisa “Ekolist”, koja je održana u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu u četvrtak 28. decembra 2017. godine, priznanja novinarima i istraživačima uručio je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine u Vladi Srbije. Priznanje je dodeljeno zbog višegodišnjeg istraživanja stanja sistema finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

Ekološki centar “Stanište” prati stanje finansiranja zaštite životne sredine od 2010. godine. Smatramo da je finansiranje ključni i najvažniji instrument za sprovođenje bilo koje politike, pa i politike zaštite životne sredine. Odabrali smo vrlo zahtevnu i tešku metodu analize dokumenata – završnih računa, programa korišćenja i izveštaja o korišćenju sredstava budžetskih fondova za svih 145 opština i gradova u centralnoj Srbiji i AP Vojvodini. Do sada smo objavili 5 studija sa detaljnim podacima o stanju finansiranja životne sredine.

U početku, ova tema nije pobuđivala naročito interesovanje, tako da naš rad nije bio dovoljno primetan. Osim nekoliko NVO aktivista i ljudi iz javnog sektora, malo ko je u javnosti shvatao značaj problema sistema finansiranja i posledica po životnu sredinu koje se javljaju ako taj sistem nije uspešan. Kao i ostale teme u vezi načina trošenja novca, i ova tema je osetljiva, tako da ni javni funkcioneri nisu blagonaklono gledali na to da postoji neko ko to istražuje.

Kako je vreme prolazilo, tema je postala sve prisutnija u javnosti. Danas više medija koristi rezultate naših istraživanja i objavljuje analize. To nama mnogo znači, jer pokazuje da smo uspeli da javnost zainteresujemo za ovu temu, tako da se naš višegodišnji trud isplatio. Na tome zahvalni medijima, a naročito Radio Novom Sadu, Radio Beogradu 2, Ekolistu i Udruženju novinara “Ekovest” na tome što su među prvima naš rad prepoznali i objavljivali priloge o rezultatima našeg istraživanja. Zahvaljujemo se Centru za evropske politike (CEP), našim partnerima. Na kraju, zahvaljujemo se i donatorima koji su u prethodnih 7 godina finansirali naša istraživanja – Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji, Evropski fond za Balkan (EFB) i Regionalni centar za životnu sredinu (REC).

(Visited 76 times, 1 visits today)