“Stanište” na Srebrnom jezeru o poglavlju 27

Od 16. do 18. oktobra, na Srebrnom jezeru je, u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu (REC) održan trodnevni skup na temu učešća građana u poglavlju 27 (zaštita životne sredine) pristupnih pregovora Srbije i EU. Na skupu su učestvovali predstavnici više od 50 nevladinih organizacija, okupljenih u 11 konzorcijuma, koje je REC finansijski podržao.

Tokom skupa je održano više panela, na nekoliko tema – unapređenje pravnog okvira za sprovođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu, upravljanje otpadnim vodama, upravljanje komunalnim otpadom, energetska efikasnost, zaštita prirode i ruralni razvoj, finansiranje zaštite životne sredine, mediji o životnoj sredini i princip jednakosti.

Ekološki centar “Stanište” imao je svog predstavnika kao panelistu na dva panela – doprinos civilnog sektora u procesu pregovora i finansiranje u životnoj sredini. Tom prilikom je predstavljena Banatska platforma, kao način učešća građana u pregovorima sa EU i komunikacije između lokalnih zajednica i tela koja neposredno učestvuju u pregovorima, a takođe su predstavljeni i ključni rezultati najnovijeg istraživanja o stanju sistema finansiranja zaštite životne sredine u Srbiji na lokalnom nivou. Na panelima su navedeni problemi, i utvrđene preporuke za njihovo rešavanje, za nadležne organe.

Agenda skupa

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

  

(Visited 39 times, 1 visits today)