Banatska platforma – Nastavak (2016/17)

Pristupni pregovori Srbije i EU traju od januara 2014. godine i do kraja 2016. godine su otvorena 4 poglavlja. Evropska unija i države članice pregovaraju isključivo sa predstavnicima centralne izvršne vlasti i državne uprave države kandidata. Učešće drugih aktera, na primer lokalne vlasti, poslovnog sektora ili udruženja građana, nije uslov za vođenje pregovora.

Kako je prihvatanje EU regulative i prakse suštinska reforma celog društva, a nadležnost za njenu primenu i finansiranje troškova u velikoj meri imaće lokalne samouprave, neophodno je da se u proces, na različite načine, uključi što više zainteresovanih strana i predstavnika javnosti, naročito na lokalnom nivou.

Jedan od tih načina je Banatska platforma, neformalna mreža nevladinih organizacija sa područja Banata, koja je počela sa radom sredinom 2015. godine. U prvoj godini, održano je 12 radionica na temu osnovnog informisanja lokalnih aktera o tome šta su pregovori, ko sa kim pregovara i oko čega, koje su aktivnosti u tom procesu, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (veterina i bezbednost hrane) i 27 (zaštita životne sredine i klimatske promene).

U drugoj godini, Banatska platforma ima dva cilja:
“Širenje na nove lokalne zajednice – Kikinda, Pančevo i Senta.”
“Povećanje mogućnosti lokalnih aktera da prate proces pregovora, učestvuju u njemu kroz pisanje preporuka centralnim organima, naročito u fazi izrade pregovaračke pozicije za poglavlja 11, 12 i 27, ali i za druga poglavlja, koja su za pomenuta povezana određenim temama.”

Najbolji način za postizanje drugog cilja jeste upoznavanje predstavnika lokalnih organa vlasti i državne uprave, kao i lokalnih NVO sa strukturom, sadržajem i značajem dokumenata koji mogu biti rezultat određenih faza pregovora u narednih godinu dana. To je tema tri radionice – u Zrenjaninu, Kanjiži i Vršcu, za predstavnike lokalnih zajednica iz Srednjebanatskog, Severnobanatskog i Južnobanatskog okruga.

Nakon radionica lokalni akteri imaće znanja o strukturi i sadržaju ovih dokumenata i biće pripremljeni da organima koji neposredno učestvuju u pregovorima, napišu preporuke za izradu pregovaračke pozicije. Izrada ovih preporuka biće tema 7 radionica u Žitištu, Novom Kneževcu, Pančevu, Beloj Crkvi, Tornjošu, Kovinu i Vršcu, u periodu februar – maj 2017. godine. godine.

Banatska platforma trenutno okuplja 27 nevladinih organizacija iz 16 opština i gradova Banata, uz pet pridruženih organizacija koje su van područja Banata. Banatska platforma je članica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.