Banatska platforma 3

Banatska platforma – Nastavak (2017-18)

Banatska platforma je neformalna mreža osnovana 2015. godine, koja okuplja 27 udruženja iz 16 opština i gradova sa područja Banata. To je način posrednog učešća lokalnih udruženja građana u pregovorima i kanal komunikacije između centralnih organa koji učestvuju u pregovorima, od kojih dolaze informacije i dokumenti, i lokalnih zajednica, od kojih dolaze komentari, preporuke i mišljenja.

U trećoj godini postojanja, u okviru Banatske platforme održano je 12 radionica, i to u Zrenjaninu, Vršcu, Novom Kneževcu, Adi, Tornjošu, Kovinu, Beloj Crkvi, Lukinom Selu i Novom Sadu. Teme su bile trenutno stanje u pregovorima (priprema pregovaračke pozicije za poglavlje 27 i ispunjenje merila za otvaranje poglavlja 11 i 12), zatim finansiranje zaštite životne sredine i poljoprivrede u kontekstu pristupanja EU, kao i izrada preporuka.

  • O aktivnostima tokom treće godine, proizvedena je TV EMISIJA
  • Na temu finansiranja poljoprivrede urađena je ANIMACIJA
  • Za donosioce odluka u državnim organima, kao i za zainteresovanu javnost napisane su PREPORUKE

U prvoj godini (2015/16) je održano 12 radionica. Tri su bile regionalne (po jedna za Severno-, Srednjo- i Južnobanatski okrug), a 9 su bile lokalne. Tema je bila osnovno informisanje o tome šta su pregovori, ko sa kim pregovara i oko čega, koji su koraci u tom procesu, šta je rezultat i zašto je važno učešće lokalnih zajednica. U Novom Sadu je održana i promocija studije o statusu zaštićenih područja prirode u AP Vojvodini, u kontekstu EU integracija. Na svim događajima je ukupno bilo 230 učesnika. Urađena je i animacija o tome šta su pristupni pregovori i TV emisija.

U drugoj godini (2016/17), težište aktivnosti bilo je na analizi dokumenata koji nastaju u pregovorima. Lokalnim akterima detaljno su predstavljeni dokumenti nastali tokom pregovora Srbije, Hrvatske i Crne Gore – Izveštaji Evropske komisije o napretku, Post-skrining dokumenti za pojedina poglavlja, pregovaračke pozicije, Ugovor o pristupanju. Objašnjeno je kako se ovi dokumenti mogu koristiti i zbog čega su važni. Naročita pažnja posvećena je upravljanju otpadnim vodama i komunalnim otpadom, zaštiti vazduha, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i drugim temama važnim za Banat. Održano je 12 radionica, sa ukupno 182 učesnika, a urađena je još jedna animacija, o koracima u pregovorima i još jedna TV emisija.