Анкете

“Упитник за општине и градове - буџетски фонд (2017)” Preuzeto 112 puta – 22 KB

“Упитник за општине и градове - Процена утицаја (2014)” Preuzeto 21 puta – 80 KB

“Упитник за општине - 2012” Preuzeto 54 puta – 50 KB

“Упитник за грађане - 2012” Preuzeto 61 puta – 53 KB

“Упитник за НВО - 2012” Preuzeto 53 puta – 52 KB

“Зелена агенда - упитник - Чока” Preuzeto 50 puta – 2 MB

“Зелена агенда - упитник - Ковин” Preuzeto 49 puta – 3 MB

“Зелена агенда - упитник - Нови Кнежевац” Preuzeto 49 puta – 2 MB

(Visited 30 times, 1 visits today)