Анкете

“Упитник за локалне самоуправе 2018.” Preuzeto 136 puta – 52 KB

“Упитник за општине и градове - буџетски фонд (2017)” Preuzeto 156 puta – 22 KB

“Упитник за општине и градове - Процена утицаја (2014)” Preuzeto 47 puta – 80 KB

“Упитник за општине - 2012” Preuzeto 98 puta – 50 KB

“Упитник за грађане - 2012” Preuzeto 94 puta – 53 KB

“Упитник за НВО - 2012” Preuzeto 75 puta – 52 KB

“Зелена агенда - упитник - Чока” Preuzeto 77 puta – 2 MB

“Зелена агенда - упитник - Ковин” Preuzeto 78 puta – 3 MB

“Зелена агенда - упитник - Нови Кнежевац” Preuzeto 74 puta – 2 MB