Пројекти

Документи у вези преговора

Банатска платформа прати преговоре у поглављима 11, 12 и 27. Овде можете преузети документе на српском језику који су настали током корака у преговорима: Извештај о скринингу за поглавље 11 Извештај о скринингу за...

Банатска платформа 3

Банатска платформа – Наставак (2017-18)

Банатска платформа је неформална мрежа основана 2015. године, која окупља 27 удружења из 16 општина и градова са подручја Баната. То је начин посредног учешћа локалних удружења грађана у преговорима и канал комуникације између...

CSOnnect програм подршке цивилном друштву у области заштите животне средине

У периоду 26. октобра 2016. до 26. октобра 2017. године, Центар за европске политике из Београда, Еколошки центар “Станиште” из Вршца, Еколошки покрет Оџака, Локални еколошки покрет из Смедерева и Business and Economy Center...

Банатска платформа – Наставак (2016/17)

Приступни преговори Србије и ЕУ трају од јануара 2014. године и до краја 2016. године су отворена 4 поглавља. Европска унија и државе чланице преговарају искључиво са представницима централне извршне власти и државне управе...

Систем за сакупљање споредних животињских производа у три региона у Србији

This project is financially supported by The Royal Norwegian Embassy in Belgrade. Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.   Нешкодљиво уклањање споредних животињских производа, или анималног отпада, један је од...

Банатска платформа

Приступни преговори Србије и ЕУ званично су започели јануара 2014. године, чиме је почео вишегодишњи процес, који ће на свом крају довести до испуњења услова за чланство Србије у ЕУ. У суштини, термин „преговори“...

Мисли, делај, утичи

Мисли, делај, утичи – примена закона о процени утицаја на животну средину и еу интеграције

 У циљу развоја, људи граде и користе различите привредне и инфраструктурне објекте, који поред несумњивог економског значаја, могу имати...

Моја зелена заједница

У Националном програму заштите животне средине, Република Србија је сама одредила 7 општих узрока проблема у животној средини. Недостатак стратешког планирања политике заштите животне средине у локалним заједницама – један је од њих. У...

Програм за регионалну политику “THINK AND LINK”

Назив пројекта: Реформа политике заштите животне средине на локалном нивоу у Србији и приступање Европској унији Трајање пројекта: 1. мај – 31. децембар 2012. Један од главних циљева пројекта је истраживање и израда студије...

Анимални отпад у 4 општине у Србији

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ – ПЛАН УПРАВЉАЊА ЖИВОТИЊСКИМ СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА – је најважнији резултат пројекта. Овај документ је сачинио српски стручни тим, уз значајну техничку помоћ словеначких стручњака. План управљања, као главни документ, даје потпуне информације...

Банатска пчела / Albina bănăţeană

  Пројекат на основу програмског документа „Партнерство за ревитализацију руралних подручја“ финансира Министарство спољних послова Румуније, кроз Програм за развој Уједињених нација (UNDP) и уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије  ...

Зелена агенда за општине Ковин, Чока и Нови Кнежевац

2011 – Зелени динар Европски концепт локалне политике заштите животне средине (норме, инструменти, пракса) Основни проблем којим се пројекат бави је изостанак суштинске европеизације политике заштите животне средине у Србији на локалном нивоу. У...

Регионална Зелена агенда за Вршац, Белу Цркву и Пландиште

Зелена агенда је модел грађанске иницијативе који може значајно помоћи заједници у којој се спроводи. То је начин стратешког планирања прилагођен малим и економски недовољно развијеним заједницама. До сада се спроводио у oko 50...