Моја зелена заједница

zelena_agenda_logo_mojazelena-zajednicaУ Националном програму заштите животне средине, Република Србија је сама одредила 7 општих узрока проблема у животној средини. Недостатак стратешког планирања политике заштите животне средине у локалним заједницама – један је од њих.

У жељи да сагледа стварно стање и одреди величину проблема, наш стручни тим спровео је 2012. године истраживање за сваку општину. Два резултата овог истраживања су веома важна:

 1. Од 145 локалних самоуправа са подручја централне Србије и АП Војводине, стратегију заштите животне средине има само 44 општине и града, или око 30%.
 2. Непостојање стратегија расте са смањењем степена развијености. Од 23 општине које припадају првој групи најразвијенијих, стратегију има њих 11, док од 46 општина из четврте групе (најнеразвијенији), стратегију је усвојило само 8 локалних самоуправа.

Последице недостатка стратегије су вишеструке, од нерационалног коришћења постојећих средстава, нетранспарентног одлучивања о приоритетима, па до немогућности конкурисања у ЕУ програмима. Општине које немају стратегију су у неравноправном положају у односу на оне које је имају, тако да се поред свих других, недостатак стратегије јавља као додатни фактор неразвијености. Како се ради углавном о малим заједницама, са недовољним капацитетима, овој групи општина мора се пружити помоћ и посветити посебна пажња.

Познавајући ове чињенице, покренули смо пројекат „Моја зелена заједница“. Најважнији резултат пројекта биће израда стратегије заштите животне средине у општинама Житиште, Љубовија, Сјеница и Нова Црња, из групе најнеразвијенијих, по методу Зелене агенде. ова метода је спроведена у 10 држава, у 46 општина, а у Србији у 9 општина.

За разлику од других метода стратешког планирања, Зелена агенда је грађанска иницијатива, која је због својих начела, примерена мањим и неразвијеним срединама. Кроз начело „Вредности, а не проблеми“, стање животне средине сагледава се из угла локалних вредности, начелом „Отвореност за све“ подстиче се широко учешће грађана у изради, а начело „У власништву грађана“ омогућава партнерски однос грађана и локалних власти.

Прва методолошка радионица – Вршац 19 – 21. септембар 2013

Зелена агенда – методологија

Зелена агенда се спроводи у 5 фаза, у 17 корака, који се укратко могу описати као:

Фаза 1 (кораци 1 и 2): Упознавање са заједицом, заинтересованим странама и њиховим међусобним односима

Фаза 2 (кораци 3 и 4): Одређивање вредности, формирање радних група, анализа докумената

Фаза 3 (кораци 5 – 11): Анализа стања животне средине у заједници

Фаза 4 (кораци 12 – 16): Писање стратегије, циљеви и акциони план, заговарање, усвајање у локалној скупштини.

Фаза 5 (корак 17): Надгледање спровођења и мерење резултата.

Зелена агенда је јаван процес који од самог почетка подстиче укључивање што већег броја људи у стварање стратешког документа. Сваки грађанин који жели да допринесе својој заједници има право да учествује и својим предлозима учини да документ буде што бољи. До краја процеса, јавно ћемо објавити сваки корак које радне групе заврше, како би процес био видљив за што већи број грађана и тиме им пружити прилику да учествују у процесу.

 1. Љубовија

  Мапа вредности

  Корак 5 –
  Трендови

  Корак 6 –
  Утицај трендова

  Корак 7 – Стандарди

  Корак 8 –
  Проблеми

  Корак 9 –
  Узроци проблема

  Корак 10 – Потенцијали и могућности

  Корак 11 – Приоритети

 2. Нова Црња

  Мапа вредности

  Корак 5 –
  Трендови

  Корак 6 –
  Утицај трендова

  Корак 7 – Стандарди

  Корак 8 –
  Проблеми

  Корак 9 –
  Узроци проблема

  Корак 10 – Потенцијали и могућности

  Корак 11 – Приоритети

 3. Сјеница

  Мапа вредности

  Корак 5 –
  Трендови

  Корак 6 –
  Утицај трендова

  Корак 7 – Стандарди

  Корак 8 –
  Проблеми

  Корак 9 –
  Узроци проблема

  Корак 10 – Потенцијали и могућности

  Корак 11 – Приоритети

 4. Житиште

  Мапа вредности

  Корак 5 –
  Трендови

  Корак 6 –
  Утицај трендова

  Корак 7 – Стандарди

  Корак 8 –
  Проблеми

  Корак 9 –
  Узроци проблема

  Корак 10 – Потенцијали и могућности

  Корак 11 – Приоритети

Mедији

Четири ТВ емисије о пројекту трајања по 30 минута – у првом делу приказују пројектне активности, циљеве, проблеме, а у другом вредности сваке од 4 заједнице.

 1. Зелена агенда Сјеница 
 2. Зелена агенда Љубовија
 3. Зелена агенда Нова Црња 
 4. Зелена агенда Житиште

Званична презентација општине Нова Црња:
www.sonovacrnja.org.rs/index.php/cir/pstina-cir/422-l-n
http://www.sonovacrnja.org.rs/index.php/cir/pstina-cir/455-vxccxbx

Званична презентација Сјенице:
www.sjenica.com/2013/09/zelena-agenda-stize-u-sjenicu/

Санџак Х:
www.sandzak-x.net/news-readmore-5878.html

Прилог ТВ Прва о Сјеници:

Љубовијске онлајн новине:
www.ljon.rs/index.php/zelena-agenda-mI

Sandzaklive:
www.sandzaklive.rs/index.php/kategorija-sj-drustvo/3594-sjenica-zelena-agenda-2013-pogledajte-video

Донатори

otvoreno-drustvo
grb_vojvodina

Фондација за отворено друштво
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

 

Еколошки покрет “Бегеј – Свети Ђурађ” (Житиште)
Омладинско еколошко удружење “Наша Љубовија” (Љубовија)
Центар за развој младих општине Нова Црња (Српска Црња)
Форум за локалну и регионалну сарадњу “ФЛОРЕС” (Сјеница)

Допашће вам се и...