Банатска платформа – Наставак (2016/17)

Приступни преговори Србије и ЕУ трају од јануара 2014. године и до краја 2016. године су отворена 4 поглавља. Европска унија и државе чланице преговарају искључиво са представницима централне извршне власти и државне управе државе кандидата. Учешће других актера, на пример локалне власти, пословног сектора или удружења грађана, није услов за вођење преговора.

Како је прихватање ЕУ регулативе и праксе суштинска реформа целог друштва, а надлежност за њену примену и финансирање трошкова у великој мери имаће локалне самоуправе, неопходно је да се у процес, на различите начине, укључи што више заинтересованих страна и представника јавности, нарочито на локалном нивоу.

Један од тих начина је Банатска платформа, неформална мрежа невладиних организација са подручја Баната, која је почела са радом средином 2015. године. У првој години, одржано је 12 радионица на тему основног информисања локалних актера о томе шта су преговори, ко са ким преговара и око чега, које су активности у том процесу, са фокусом на преговарачка поглавља 11 (пољопривреда и рурални развој), 12 (ветерина и безбедност хране) и 27 (заштита животне средине и климатске промене).

У другој години, Банатска платформа има два циља:
“Ширење на нове локалне заједнице – Кикинда, Панчево и Сента.”
“Повећање могућности локалних актера да прате процес преговора, учествују у њему кроз писање препорука централним органима, нарочито у фази израде преговарачке позиције за поглавља 11, 12 и 27, али и за друга поглавља, која су за поменута повезана одређеним темама.”

Најбољи начин за постизање другог циља јесте упознавање представника локалних органа власти и државне управе, као и локалних НВО са структуром, садржајем и значајем докумената који могу бити резултат одређених фаза преговора у наредних годину дана. То је тема три радионице – у Зрењанину, Кањижи и Вршцу, за представнике локалних заједница из Средњебанатског, Севернобанатског и Јужнобанатског округа.

Након радионица локални актери имаће знања о структури и садржају ових докумената и биће припремљени да органима који непосредно учествују у преговорима, напишу препоруке за израду преговарачке позиције. Израда ових препорука биће тема 7 радионица у Житишту, Новом Кнежевцу, Панчеву, Белој Цркви, Торњошу, Ковину и Вршцу, у периоду фебруар – мај 2017. године. године.

Банатска платформа тренутно окупља 27 невладиних организација из 16 општина и градова Баната, уз пет придружених организација које су ван подручја Баната. Банатска платформа је чланица Националног конвента о Европској унији.

 

Допашће вам се и...