Анимални отпад у 4 општине у Србији

2012-animalni-otpad-naslovna-mСТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ – ПЛАН УПРАВЉАЊА ЖИВОТИЊСКИМ СПОРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА – је најважнији резултат пројекта. Овај документ је сачинио српски стручни тим, уз значајну техничку помоћ словеначких стручњака. План управљања, као главни документ, даје потпуне информације о свим потребним активностима за изградњу локалних система за сакупљање, са свим неопходним трошковима. Ове планове усвојиће Градска/Општинска већа у 4 општине, чиме ће се обезбедити власништво над пројектом и посветити се његовом спровођењу.

newsletter-staniste-07

Mожете преузети овде: Newsletter 04 pdf_button

ECOFAIR 2012 – Одржан је у Београду, у периоду 10 – 12. октобар. То је највећи сајам заштите животне средине у западном Балкану и најбоља прилика да се резултати пројекта непосредно представе локалним доносиоцима одлука. Током три дана трајања сајма, наш пројектни тим имао је више непосредних сусрета, састанака и презентација са представницима различитих локалних заједница, заинтересованих за наставак пројекта.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА У БЕОГРАДУ – одржана је 26. септембра 2012. године у сали Привредне коморе Србије, уз учешће представника свих партнерских општина и надлежних државних институција (Министарство пољопривреде, ветеринарска инспекција и Привредна комора). Циљ конференције био је представљање резултата пројекта, могућег решења проблема сакупљања животињских споредних производа у Србији и добијање институционалне и финансијске подршке овим решењима.

newsletter-staniste-03

Mожете преузети овде: Newsletter 03 pdf_button

 

– За сада у Србији једини локални систем за сакупљање и привремено складиштење споредних животињских производа, изграђен је у Вршцу 2008. године, средствима ЕУ кроз програм прекограничне сарадње Србија – Румунија, Америчке развојне фондације и општине Вршац. Систем сачињава објекат у коме се налази расхладна комора и возило за превоз отпада од места где се ствара до објекта. Систем потпуно одговара регулативи ЕУ за категорије 1 и 2 споредних производа. Чланови нашег стручног тима су најзаслужнији за реализацију овог пројекта.

newsletter-staniste-02

Mожете преузети овде: Newsletter 02 pdf_button

 

Током реализације пројекта, планирано је 5 тематских радионица за јачање локалних капацитета. Свака радионица одржаће се у другој партнерској општини, са циљем јачања процеса у свакој заједници и стварања локалних тимова.

– Друга тематска радионица „Животињски споредни производи – тренутно стање и поступање“, одржана је у Новом Кнежевцу, у среду 29. фебруара 2012. године.

– Трећа тематска радионица „Споредни производи животињског порекла –

Услови за изградњу и функционисање система сакупљања“, одржана је у Књажевцу, у четвртак 19. априла 2012. године.

– У периоду 24–26. мај, организована је студијска посета Словенији.

– Четврта тематска радионица „Споредни производи животињског порекла – предлог решења за 4 општине“, одржана је у Ужицу, у среду 20. јуна 2012. године.

– Завршна, дводневна, пета тематска радионица „Споредни производи животињског порекла – могућности изградње система сакупљања на локалном нивоу“, одржана је у Вршцу, у петак и суботу 14. и 15. септембра 2012.

newsletter-staniste-01

Mожете преузети овде: Newsletter 01 pdf_button

 

У среду 12. октобра 2011. године, у сали Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у Београду, потписан је споразум о заједничкој реализацији пројекта „Систем за нешкодљиво уклањање отпада животињског порекла у 4 општине у Србији“, између Еколошког центра Станиште и КОТО д.о.о. из Словеније, као партнера, затим градова Смедерево и Ужице, и општина Књажевац и Нови Кнежевац, као учесника у пројекту.

Присутни су били представници свих страна – Наташа Вељковић, помоћница директорке Фонда за заштиту животне средине, Драган Бабић, председник општине Нови Кнежевац, Иван Стевановић, члан Градског већа Смедерева, Миладин Пећинар, Служба Фонда за заштиту животне средине Ужица, Милан Јеленковић из Агенције за развој општине Књажевац, Драго Поглајен, директор КОТО, Вилко Пешец, менаџер пројекта за Словенију и Дејан Максимовић, менаџер пројекта за Србију.

O значају пројекта у решавању проблема животињског отпада говорили су Наташа Вељковић и Вилко Пешец, а затим је Дејан Максимовић презентовао услове у којима је пројекат развијен, циљеве, активности и очекиване резултате.

Пројекат ће трајати 12 месеци, а важни циљеви биће трансфер знања и искуства, тренинзи за подизање капацитета локалних заједница, студијска посета и израда 4 плана управљања отпадом животињског порекла, по један за сваку општину. Са овим документима, стећи ће се услови за конкурисање у различитим програмима ЕУ за изградњу локалних система за сакупљање анималног отпада.

Пројекат финансијски подржавају Фонд за заштиту животне средине Републике Србије, Аустријска развојна агенција у оквиру програма КЕП Централноевропских иницијатива, Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја, уз суфинансирање Градова Ужице и Смедерево.

Медији и сајтови о пројекту:

Tanjug

Град Смедерево

Агенција за развој Књажевац

Press Online

Радио Луна

Радио-телевизија Војводине

Партнери:
Станиште и КОТО

  1. staniste-logo
  2. koto

Учесници / Participants:

Град Смедерево, Град Ужице, Општина Нови Кнежевац, Општина Књажевац

  1. smederevo
  2. uzice-grb-veliki
  3. rs-noviknezevac
  4. novi_knezevac_grb

Донатори:

  1. austrian-development-cooperation
  2. fond-za-zastitu-zivotne-sredine-logo
  3. kancelarija-za-odrzivi-razvoj
  4. cei

 

Допашће вам се и...