Контакт

staniste-logo-300x300

Еколошки центар Станиште
Стевана Немање 33/лок. 3
26300 Вршац, Србија
+381 13 838 525
+381 65 844 3000
staniste@sbb.rs

Мисија и циљеви
Унапређење односа локалних заједница према животном окружењу – кроз активности у областима заштите животне средине, одрживог развоја, стратешког планирања и развоја локалних политика, пољопривредне производње и еколошког туризма, едукације и саветовања, управљања природним добрима, управљања отпадом, енергетске ефикасности, међународне сарадње и социјалне екологије, кроз неговање солидарности, локалног демократског, међусекторског, интеркултурног дијалога и других вредности цивилног друштва, нарочито у економски недовољно развијеним подручјима, међу младима и другим угроженим и маргинализованим групама.

Делатност и активности

 • Израда и реализација пројеката у различитим областима заштите животне средине, одрживог развоја и пољопривредне производње.
 • Истраживање и развој у природним, техничко-технолошким и друштвеним наукама.
 • Организовање едукативних и стручних скупова – конференција, тренинга, саветовања, семинара, еколошких кампова, студијских посета, као и кампања јавног заговарања, трибина и других друштвених вештина.
 • Издавање билтена, часописа, књига и других публикација.
 • ТВ и радио продукција и друге електронске публикације.

До сада реализовани и актуелни пројекти:

 • Камп „Млади чувари природе“ Вршачке планине (2008, 2009)
 • Омладински волонтерски камп „Вршачке планине“ (2006-2013)
 • Испитивање економске оправданости експлоатације хербе амброзије у јужном Банату (2009)
 • Регионална Зелена агенда за Вршац, Белу Цркву и Пландиште (2010)
 • 3000 година рачунања времена у Ирану, објављивање књиге (књига, у сарадњи)
 • Култура и традиција Јевреја кроз познавање јеврејског календара (књига, у сарадњи)
 • Савремено пчеларење – корак у ЕУ (2011)
 • Зелени динар (2011)
 • Градски парк у Вршцу – сведок неких других времена (монографија 2012)
 • Анимални отпад у 4 општине у Србији (2012)
 • Програм за регионалну политику “THINK AND LINK” (2012)
 • Моја зелена заједница (2013)