6. Омладински волонтерски камп „Вршачке планине“

omladinski-volonterski-kamp-dugme-2011-1

Учесници кампа били су студенти Географског факултета у Београду. Мапирали су вештачка језера, хранилишта и појилишта на Вршачким планинама и у Малом вршачком риту.