4. Омладински волонтерски камп „Вршачке планине“

Млади пријатељи природе

Општи циљ:
Укључење младих у реализацију програма заштите у природном добру “Вршачке планине”.
Специфични циљеви:
– Неговање одговорности код младих према природи и њеном очувању. Боља, бржа и јефтинија реализација програма заштите у ЗПДПИО „Вршачке планине“
– Сарадња младих, стараоца природног добра, локалне самоуправе и медија.
– Побољшање информисаности младих о природним вредностима Вршачких планина
– Пример и подстицај и другим младим људима да се волонтерски укључе у активности.
Активности:
– Међународни дан чистих планина (акција чишћења стаза)

Октобар
– обележавање граница I степена „Кула“
– проширење бара за водоземце
Новембар
– постављање платформи за безбедна гнезда за роде
– чишћење ливада од жбунасте вегетације
Децембар
– постављање кућица и хранилица за птице
Придружи се
Помози Вршачким планинама

 

Јавном предузећу „Варош“, стараоцу Вршачких планина, годинама помажу млади волонтери из еколошких организација. Да би резултати били још бољи, потребно је мало твоје добре воље. Зато желимо да те упознамо са нашим радом. Оно што тим младих може да уради је уређење станишних услова за ретке и угрожене врсте.
Због сече шуме има мало старих и шупљих стабала у којима би птице, пре свих сове, могле да направе гнезда. Волонтери су од 1999. године направили и поставили око 100 кућица, а треба направити нове и дотрајале заменити. Резултат нашег труда је пораст броја парова уралских сова са 3 на 7.
Због исушивања бара и ритова, водоземци су се повукли у само неколико изолованих бара на Вршачким планинама. Током 2006. године, млади чланови еколошких НВО проширили су једну бару и од грања и камења направили зимовнике, које су водоземци прихватили. Потребно је очистити и направити још.
Текунице су глобално угрожене. На подручју општине Вршац оне живе само на изолованим ливадама у околини села Стража, док су на Вршачким планинама ишчезле. Због недостатка пашарења ливадска вегетација заменила се шикаром. Ливаде је потребно косити и текунице ће се вратити.
Роде гнезда често праве на електричним стубовима. На тај начин излажу себе и своје потомство опасности од струјног удара. Млади волонтери су 2007. године направили и поставили 4 платформе које подижу гнезда на безбедну удаљеност од жица. Постоји потреба за постављањем још платформи.

Покровитељи:

fond-za-zastitu-zivotne-sredine-logo

Фонд за заштиту животне средине Републике Србије

logomkgif

Министарство иностраних послова Холандије

Vojvodina-grb
Извршно веће АП Војводине (секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој)

Varos

ЈП „Варош“ Вршац