Мрежа „Пошумимо Војводину“

 

Пошумимо Војводину“ је мрежа удружења и покрета грађана, која је основана у јануару 2020. године у циљу већег утицаја јавности на доносиоце одлука и развијања свести јавности о значају очувања и унапређења постојећих шума и повећања површина под шумама у АП Војводини, о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреду, економију, те ради веће медијске видљивости чињеница и проблема у вези пошумљавања, као и начина за њихово решавање.

Мрежа тренутно има 24 чланице, удружења и покрета грађана из Новог Сада, Сремских Карловаца, Вршца, Суботице, Врбаса, Сомбора, Бечеја, Гложана, Ковина, Делиблата, Беле Цркве, Новог Кнежевца, Сремске Митровице и Панчева и отворена је за нове чланице.

Споразум о оснивању мреже
Правилник о пријему

Чланице мреже: