5. Омладински волонтерски камп „Вршачке планине“ – Young Rangers

yr-logo

omladinski-volonterski-kamp-dugme-2010-1

Млади чувари природе

Општи циљ пројекта је активно укључење младих у обликовање друштвене свести у правцу општег прихватања европских вредности о значају очувања вредности заштићених природних добара југоисточне Европе, као важног сегмента одрживог развоја и политике заштите животне средине ЕУ. Овај циљ ће се остварити путем омладинске волонтерске размене – одржавања Омладинског еколошког кампа на Вршачким планинама у Србији у трајању од 14 дана у периоду 5 – 19. јули 2010. године, уз учешће 32 млада волонтера између 18 и 25 година из Србије, Шведске, Румуније и Босне и Херцеговине (по 8 из сваке државе).

Током боравка, они ће у конкретним активностима на терену помоћи стараоцу заштићеног природног добра „Вршачке планине“ у реализацији дела програма активне заштите – обележавање унутрашњих граница у првом степену заштите, унапређење и проширење станишта за ретке врсте флоре и фауне (чишћење ливада од жбунасте вегетације, чишћење и проширивање бара и формирање зимовника за водоземце, израда и постављање хранилица, појилица и кућица за птице), оправка и одржавање туристичке сигнализације и мобилијара (фарбање и заштита инфо-табли, путоказа, клупа, канти за отпатке), сакупљање отпада и путем низа едукативних радионица, програма и активности. Програм размене обухватиће младе волонтере који имају склоности ка проучавању и заштити природе и који желе да дају конкретан допринос заштити неких ретких и угрожених врста. Општи план је да радне активности на терену Вршачких планина трају од 8 до 15 часова. На терену ће волонтери свакога дана имати исте активности, али ће бити подељени у више група и распоређени на различитим локацијама, с тим што ће се волонтери мењати на пословима. Планиран је стални стручни надзор ренџера природног добра. После 4 радна дана, уследио био један дан одмора. Поподневни сати намењени су одмору, а вечерњи (19 – 22) припремним и едукативним активностима (радионице, филмске пројекције, астрономска посматрања). Стечена знања и вештине млади могу употребити волонтерски или за послове помоћника у реализацији програма заштите и у природним добрима у својим заједницама. Млади ће бити укључени у све пројектне фазе, од планирања активности (Advance planning visit), до реализације (размена).

Уређење станишних услова:

Са 122 гнездеће врсте, Вршачке планине су на листи подручја за птице од међународног значаја (IBA – Important birds areas) и постоји интерес стручне и аматерске јавности у ЕУ (Мађарска, Холандија, Енглеска) за организовани birdwatching. Међутим, због сече шуме, на Вршачким планинама приметан је недостатак старих и шупљих стабала у којима би птице, пре свих сове (нарочито уралска сова – Strix uralensis – која је природна реткост), могле да направе гнезда. Због тога је број сова у последњих неколико деценија на Вршачким планинама драматично опао. Чланови еколошких НВО већ годинама праве дрвене кућице и постављају их на подручје Вршачких планина, како би повећали могућност гнежђења. До сада је направљено и постављено око 100 кућица. Постоји потреба да се направе нове, а дотрајале замене. Концепт се показао као успешан, јер су сове прихватиле и населиле ове кућице. Број парова уралских сова се повећао са 3 на 7. Водоземци имају више угрожених врста. Због исушивања бара и ритова, ове животиње су се повукле у само неколико изолованих бара на Вршачким планинама. Током 2006. године, млади чланови еколошких НВО проширили су једну бару и од грања и камења направили зимовнике, које су водоземци прихватили. Идеја је да се очисте баре на Вршачким планинама и направе нови зимовници. Текунице (Citellus citellus) су глобално угрожене и налазе се на црвеној листи. У Војводини се налази само на ободу Вршачких планина. Разлог нестанка је недостатак стоке и пашарења, па се ливадска вегетација заменила шикаром. У недостатку паше, ливаде је потребно косити и текунице ће се вратити.

Хранилице и појилице:

На Вршачким планинама изражен је недостатак воде, нарочито последњих година када је клима приметно топлија. Током 2008. године, направљено је и постављено неколико дрвених хранилица и пластичних појилица, али је то недовољно, па постоји потреба за новим.

Обележавање граница:

законска обавеза стараоца која захтева ангажовање стручних лица, али је могу обавити и обучени волонтери, што изузетно појефтињује реализацију. Обележавање граница, нарочито највреднијих предела – граница првог степена заштите, је важна активност која се врши по Правилнику, жутом фарбом по дрвећу и стенама, догледно. Одлично служи у едукативне сврхе и помаже стараоцу у надзору, јер тако грађани и посетиоци знају где који режим заштите важи. Са испуњавањем ове обавезе, старалац има знатних проблема. Обележавање је потребно урадити прецизно, јер главни корисници простора ову активност сматрају штетном за своје интересе и не желе да се она спроведе.

Биомониторинг:

праћење популација одређених врста, нарочито ургожених и заштићених. Волонтери могу да обележавају животиње (нпр. прстеновање птица) и воде дневнике посматрања, који садрже важне податке за научни рад.

Одржавање стаза и мобилијара:

Чишћење од отпада, фарбање и заштита табли, клупа, путоказа, корпи за отпатке.

Општи циљ

Општи циљ – активно укључење младих у обликовање друштвене свести у правцу општег прихватања европских вредности о значају очувања вредности заштићених природних добара југоисточне Европе, као важног сегмента одрживог развоја и политике заштите животне средине ЕУ.

Специфични циљеви:

  1. Учешће младих у изградњи будућих односа према заштићеним природним добрима у складу са вредностима ЕУ, ширење свести о значају ових вредности са младих на ширу заједницу.
  2. Повећање учешћа младих у унапређењу заједнице кроз реализацију програма заштите природе
  3. Унапређење неформалног знања и вештина младих о функционисању природних добара.
  4. Сарадња младих, размена идеја, знања и информација како би се научени примери добре праксе могли применити и у заједнцама из којих волонтери долазе. Међусобно упознавање.

Овде можете погледати – Young Rangers Newsletter 1

Овде можете погледати – Young Rangers Newsletter 2

Овде можете погледати – Young Rangers Newsletter 3

Овде можете погледати – Young Rangers Leaflet

Донатор:

def-flag-logoeac-youth_en

Европска унија

  1. sadnice-mira-logo
  2. ro---logo-cvr
  3. im

Партнери:

Саднице мира (Завидовићи, Босна и Херцеговина)

Волонтерски центар (Решица, Румунија)

Индивидуална помоћ (Лунд, Шведска)