Банатска платформа – Наставак (2017-18)

Банатска платформа 3

Банатска платформа је неформална мрежа основана 2015. године, која окупља 27 удружења из 16 општина и градова са подручја Баната. То је начин посредног учешћа локалних удружења грађана у преговорима и канал комуникације између централних органа који учествују у преговорима, од којих долазе информације и документи, и локалних заједница, од којих долазе коментари, препоруке и мишљења.

У трећој години постојања, у оквиру Банатске платформе одржано је 12 радионица, и то у Зрењанину, Вршцу, Новом Кнежевцу, Ади, Торњошу, Ковину, Белој Цркви, Лукином Селу и Новом Саду. Теме су биле тренутно стање у преговорима (припрема преговарачке позиције за поглавље 27 и испуњење мерила за отварање поглавља 11 и 12), затим финансирање заштите животне средине и пољопривреде у контексту приступања ЕУ, као и израда препорука.

  • О активностима током треће године, произведена је ТВ ЕМИСИЈА
  • На тему финансирања пољопривреде урађена је АНИМАЦИЈА
  • За доносиоце одлука у државним органима, као и за заинтересовану јавност написане су ПРЕПОРУКЕ

У првој години (2015/16) је одржано 12 радионица. Три су биле регионалне (по једна за Северно-, Средњо- и Јужнобанатски округ), а 9 су биле локалне. Тема је била основно информисање о томе шта су преговори, ко са ким преговара и око чега, који су кораци у том процесу, шта је резултат и зашто је важно учешће локалних заједница. У Новом Саду је одржана и промоција студије о статусу заштићених подручја природе у АП Војводини, у контексту ЕУ интеграција. На свим догађајима је укупно било 230 учесника. Урађена је и анимација о томе шта су приступни преговори и ТВ емисија.

У другој години (2016/17), тежиште активности било је на анализи докумената који настају у преговорима. Локалним актерима детаљно су представљени документи настали током преговора Србије, Хрватске и Црне Горе – Извештаји Европске комисије о напретку, Пост-скрининг документи за поједина поглавља, преговарачке позиције, Уговор о приступању. Објашњено је како се ови документи могу користити и због чега су важни. Нарочита пажња посвећена је управљању отпадним водама и комуналним отпадом, заштити ваздуха, заједничкој пољопривредној политици и другим темама важним за Банат. Одржано је 12 радионица, са укупно 182 учесника, а урађена је још једна анимација, о корацима у преговорима и још једна ТВ емисија.

Допашће вам се и...