Систем за сакупљање споредних животињских производа у три региона у Србији

This project is financially supported by The Royal Norwegian Embassy in Belgrade.
Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Amb logo engelsk 2CE00Dimitrovgrad Grb Sjenica Grbsubotica-grb

 

Нешкодљиво уклањање споредних животињских производа, или анималног отпада, један је од највећих изазова Србије у области здравствене заштите животиња и људи и заштите животне средине. 

Укупно у Србији годишње настаје око 250.000 тона споредних животињских производа – угинулих животиња и отпадака од клања, расецања и прераде меса. Од тога се само око 20% сакупи и прописно преради у кафилеријама, док остало завршава по ливадама, каналима, дивљим сметлиштима. Забележени су чак и случајеви да се део овог отпада врати у исхрану људи. 

Са овим великим проблемом суочавају се републичке и локалне власти, сточари, кланичари, прерађивачи, месари, ветеринари и грађани, свуда у Србији. Само у две општине у Србији, овај проблем је на задовољавајући начин решен.
Прва међу њима била је општина Вршац, која је још 2008. године изградила међуобјекат за сакупљање и привремено чување анималног отпада. У међуобјекту се лешеви животиња чувају расхлађени, док се не накупи количина економски исплатива за отпрему у кафилерију на прераду. Сличан објекат изградила је општина Кикинда 2014. године, а град Смедерево 2015. године, али овај објекат још није у функцији.

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца, у периоду април 2015 – март 2016. Реализоваће пројекат „Систем за сакупљање споредних животињских производа у три региона у Србији“, у партнерству са општинама Димитровград и Сјеница и градом Суботица, а уз финансијску подршку амбасаде Краљевине Норвешке. Најважнији резултат пројекта биће израда документације (студија изводљивости са планом управљања животињским отпадом, грађевинским и осталим пројектима) са којима ће наведене општине конкурисати у програмима ЕУ за средства за изградњу међуобјеката за локално/регионално сакупљање.

Пројекат садржи и едукативни део, намењен надлежнима у локалној администрацији, комуналним предузећима, ветеринарској служби и инспекцији, заинтересованим невладиним организацијама. Одржане су радионице у Димитровграду, Сјеници, Вршцу и Суботици, на тему управљања споредним животињским производима, и искуствима у овој области у државама ЕУ.

У Београду је 31. маја 2016. године одржана завршна конференција на којој су представљени резултати пројекта и разматрано тренутно стање у овој области.

Погледајте презентацију у вези са изградњом међуобјеката за локално/регионално сакупљање СПЖП.

Зашто је важно правилно поступати са споредним животињским производима?
Шта су опасности уколико то не чинимо?

Погледајте у овој краткој анимацији и ТВ емисији:

Допашће вам се и...