Резултати пројекта сакупљања споредних животињских производа

У уторак и среду, 1. и 2. новембра 2016. године, у општинама Димитровград и Сјеница, представили смо најважније резултате пројекта “Систем за сакупљање споредних животињских производа”. Пројекат је трајао од 1. априла 2015. године до 31. јула 2016. године, уз претежну подршку амбасаде Краљевине Норвешке.

Представницима локалне власти и општинске управе Димитровград, Сјеница и њима суседних општина, представницима јавних комуналних предузећа, ветеринарске службе, и других заинтересованих страна, представљена је документација за изградњу локалног/регионалног међу-објекта за сакупљање и привремено чување споредних животињских производа. Документација садржи студију изводљивости са планом управљања, грађевински и пројекте електро и машинских инсталација, пројекат за возила, план економске оправданости система и друге делове, све преведено на енглески језик. Са овако припремљеном документацијом општине ће ускоро конкурисати у програмима ЕУ за изградњу међу-објекта за сакупљање споредних производа.

Желимо посебно да нагласимо присуство и живо интересовање за тему ученика техничко-пољопривредне школе из Сјенице.

Погледајте медијски извештај са скупа у Сјеници.

Шта су споредни животињски производи, зашто је важно правилно управљање споредним производима, и који су проблеми око управљања у Србији, можете погледати у овој краткој анимацији:

Допашће вам се и...