Регионална Зелена агенда за Вршац, Белу Цркву и Пландиште

Зелена агенда је модел грађанске иницијативе који може значајно помоћи заједници у којој се спроводи. То је начин стратешког планирања прилагођен малим и економски недовољно развијеним заједницама. До сада се спроводио у oko 50 локалних заједница u 10 држава источне Европе и западног Балкана.

У суштини, то је отворен процес партнерства цивилног и јавног сектора у изради стратегије одрживог развоја, по принципу „одоздо нагоре” и „од људи за људе“. Управо због изражене партиципативности, Зелена агенда је “методологија избора” коју Eколошки центар “Станиште” примењује. У поређењу са другим приступима, Зелена агенда се разликује у бар три аспекта:

– Вредности, а не проблеми – Рад у заједници почиње тако што заинтересоване стране одређују које су локалне вредности. Главна идеја таквог приступа је да се људи фокусирају на позитивне ствари, на вредности које је пожељно сачувати и унапредити. Циљ овог приступа је да се људи не баве разликама, да се не сучељавају, него да сарађују. У таквим условима сличности и вредности долазе у први план.

– Учешће отворено за све – Док друге методологије укључују грађане на крају процеса, Зелена агенда то чини од самог почетка. Процес иницирају и воде локалне организације, док је јавни сектор партнер и учесник. Радне групе су отворене за све који желе да учествују без обзира да ли су то признати стручњаци или не, да ли су представници власти или „обични“ грађани. Дубоко верујемо да свако ко је заинтересован за квалитет живота у својој заједници може томе и допринети, па би му то требало омогућити. Зелена агенда подстиче и учешће маргинализованих група.

– У ”власништву” грађана локалне заједнице – Зелену агенду иницирају и спроводе представници цивилног сектора, у партнерству са јавним, тако да је резултат у „власништву“ грађана, а не локалне самоураве. Када је локална скупштина усвоји, она постаје део званичне политике и одражава легитимне захтеве грађана према локалној власти, без обзира која гарнитура је тренутно обезбедила већину.

Резултати рада радних група у Вршцу.
Резултати рада радних група у Белој Цркви.
Резултати рада радних група у Пландишту – исто, али за Пландиште.

Допашће вам се и...