Ankete

“Upitnik za lokalne samouprave 2018.” Preuzeto 154 puta – 52 KB

“Upitnik za opštine i gradove - budžetski fond (2017)” Preuzeto 168 puta – 22 KB

“Upitnik za opštine i gradove - Procena uticaja (2014)” Preuzeto 57 puta – 80 KB

“Upitnik za opštine - 2012” Preuzeto 120 puta – 50 KB

“Upitnik za građane - 2012” Preuzeto 117 puta – 53 KB

“Upitnik za NVO - 2012” Preuzeto 92 puta – 52 KB

“Zelena agenda - upitnik - Čoka” Preuzeto 93 puta – 2 MB

“Zelena agenda - upitnik - Kovin” Preuzeto 94 puta – 3 MB

“Zelena agenda - upitnik - Novi Kneževac” Preuzeto 91 puta – 2 MB