Ankete

“Upitnik za lokalne samouprave 2018.” Preuzeto 118 puta – 52 KB

“Upitnik za opštine i gradove - budžetski fond (2017)” Preuzeto 150 puta – 22 KB

“Upitnik za opštine i gradove - Procena uticaja (2014)” Preuzeto 43 puta – 80 KB

“Upitnik za opštine - 2012” Preuzeto 83 puta – 50 KB

“Upitnik za građane - 2012” Preuzeto 92 puta – 53 KB

“Upitnik za NVO - 2012” Preuzeto 74 puta – 52 KB

“Zelena agenda - upitnik - Čoka” Preuzeto 72 puta – 2 MB

“Zelena agenda - upitnik - Kovin” Preuzeto 76 puta – 3 MB

“Zelena agenda - upitnik - Novi Kneževac” Preuzeto 71 puta – 2 MB