Ankete

“Upitnik za lokalne samouprave 2018.” Preuzeto 168 puta – 52 KB

“Upitnik za opštine i gradove - budžetski fond (2017)” Preuzeto 185 puta – 22 KB

“Upitnik za opštine i gradove - Procena uticaja (2014)” Preuzeto 70 puta – 80 KB

“Upitnik za opštine - 2012” Preuzeto 139 puta – 50 KB

“Upitnik za građane - 2012” Preuzeto 145 puta – 53 KB

“Upitnik za NVO - 2012” Preuzeto 109 puta – 52 KB

“Zelena agenda - upitnik - Čoka” Preuzeto 113 puta – 2 MB

“Zelena agenda - upitnik - Kovin” Preuzeto 111 puta – 3 MB

“Zelena agenda - upitnik - Novi Kneževac” Preuzeto 107 puta – 2 MB