Ankete

“Upitnik za lokalne samouprave 2018.” Preuzeto 142 puta – 52 KB

“Upitnik za opštine i gradove - budžetski fond (2017)” Preuzeto 160 puta – 22 KB

“Upitnik za opštine i gradove - Procena uticaja (2014)” Preuzeto 50 puta – 80 KB

“Upitnik za opštine - 2012” Preuzeto 105 puta – 50 KB

“Upitnik za građane - 2012” Preuzeto 103 puta – 53 KB

“Upitnik za NVO - 2012” Preuzeto 82 puta – 52 KB

“Zelena agenda - upitnik - Čoka” Preuzeto 84 puta – 2 MB

“Zelena agenda - upitnik - Kovin” Preuzeto 86 puta – 3 MB

“Zelena agenda - upitnik - Novi Kneževac” Preuzeto 82 puta – 2 MB