Упитник за удружења грађана

У последњих 10 година, власти у Србији на свим нивоима су ненаменски потрошиле више од 500 милиона евра, које су наплатиле грађанима и привреди на име загађења животне средине. Ненаменско трошење забележено је сваке године, у републичком и буџетима 80% општина и градова, што указује на намерно закидање на животној средини. Иста пракса постоји и са другим наменским приходима. Од 2014. године, око 140 милиона евра од закупа пољопривредног земљишта потрошено је у друге сврхе, а не за уређење земљишта. Слично је и у фонду за шуме, у безбедности саобраћаја, итд.

Изменама Закона о буџетском систему из децембра 2015. године, скоро сви наменски приходи преведени су у опште, што је властима омогућило да наставе пренамену, али сада без кршења прописа. Измене Закона су важан узрок оваквих пракси, али не и једини, јер се новац трошио ненаменски и раније. Међутим, тиме је непринципијелно понашање власти постало легално и легитимно. Зато је потребно утицати на враћање наменског карактера накнадама, али само то није довољно за прекид ненаменског трошења.

Еколошка удружења годинама указују јавности и доносиоцима одлука на погубност таквог односа према финансирању животне средине. Спроведена су истраживања, припремљени закључци и препоруке властима, предлози за измене закона у циљу побољшања стања. Све је то изложено медијима и највишим представницима власти на непосредним састанцима. Одржане су обуке за удружења грађана и новинаре.

Резултати свих ових активности нису задовољавајући, јер ненаменско трошење није прекинуто. Ипак, постоје извесни помаци. Тема је доспела у фокус медија, јавност је почела да реагује, а нека удружења покренула су иницијативе према Уставном суду.

Сматрамо да је дошао тренутак да се овом проблему посвети пуна пажња. Јасно је да се овакав проблем не може решити напорима само једног, или неколико удружења, већ системским и заједничким деловањем већег броја удружења. Како бисмо утврдили најефикасније активности које су удружења у стању да заједнички спроведу, са којим капацитетима и мотивима располажемо, позивамо вас да попуните овај упитник.