Стање финансирања заштите животне средине на локалном нивоу

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и Београдска отворена школа, уз подршку Коалиције за надзор јавних финансија, припремили су и на адресе више министарстава и других институција послали документ под називом „Информација о стању финансирања заштите животне средине на локалном нивоу“.

Документ садржи аргументовану анализу стања финансирања система заштите животне средине у општинама и градовима у Србији, са примерима који указују да је овај систем неефикасан и нерационалан. Локални буџетски фондови имају мало средстава, далеко мање него што су проблеми и потребе, а значајан део и тако малог износа се ненаменски троши на активности које никакве везе немају са животном средином. У тексту су дате и препоруке шта треба да садржи законско решење, како би се ови проблеми решили.

Надамо се да ће надлежни ову информацију прочитати, изнете чињенице озбиљно схватити, а наше препоруке уврстити у нови Закон о заштити животне средине који Народна скупштина треба да усвоји почетком следеће године.

Допашће вам се и...