децембар 2023

Агроеколошке мере у Србији – резултати истраживања

Још увек изостаје права примена агроеколошких мера у Србији. Органи власти или их не спроводе, или их не разликују од редовних агротехничких мера, а нису донети ни сви прописи који омогућују њихову примену. Током...

Регистар заштићених подручја природе

На сајтовима државних институција, подаци о заштићеним подручјима природе нису лако доступни, неажурни су, непотпуни и непрегледни. У циљу да грађанима олакша увид у стање и статус заштићених подручја, тим ЕЦ „Станиште“ урадио је...

Заштита природе у Србији на републичком нивоу – резултати истраживања 2023.

По извештајима управљача, заштита се у Србији финансира највише из сече шуме. То показује да треба мењати модел управљања заштићеним подручјима. Иако управљачи редовно шаљу Министарству квалитетне годишње извештаје о спроведеним мерама заштите, ови...