Како прекинути ненаменско трошење новца од еко и пољопривредних накнада?

Власти на свим нивоима су у последњих 7 година ненаменски потрошиле више од 150 милиона евра од накнада за закуп пољопривредног земљишта, а за 10 година око 550 милиона евра од еко-накнада. Међу еколошким и пољопривредним удружењима сазрева свест о неопходности заједничког деловања у циљу прекида оваквих пракси.

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и удружење Млади пољопривредници Србије заједнички су 29. марта 2021. године одржали ZOOM радионицу „Финансирање пољопривреде и умрежавање удружења пољопривредника“. Представницима десетак удружења приказани су резултати истраживања на ову тему.

Најупечатљивији закључак је да су у периоду 2014–2020. године приходи свих буџета од накнада за закуп и за промену намене пољопривредног земљишта били збирно за око 18 милијарди динара (више од 150 милиона евра) већи од расхода кроз програме заштите, уређења и коришћења земљишта. То значи да су власти на свим нивоима наведени износ потрошиле у друге сврхе, уместо да су га уложиле у прописане мере, на пример, у одбрану од града, одржавање канала и aтарских путева, рад пољочуварске службе, комасацију, контролу и побољшање квалитета земљишта, подизање ветрозаштитних појасева, наводњавање и одводњавање, итд. Сличне праксе постоје и у другим областима. Тако је за 10 година ненаменски потрошено око 550 милиона евра од еколошких накнада.

Узроци оваквог стања у свим областима су исти. Пре свега, однос нашег друштва према заједничким вредностима и ресурсима је проблематичан, толико да се више то не може не приметити. Недопустиво слабо вредновање животне средине прилично је раширено, као и њено занемаривање зарад личних користи. Зато се заједнички ресурси, укључујући ту и животну средину и пољопривредно земљиште тако лако и раширено злоупотребљавају.

Поред ових вредносно-моралних узрока, на које се не може лако ни брзо утицати, постоје и правно-административни узроци, на које се може деловати. Један од најважнијих узрока ненаменског трошења новца у свим областима су измене Закона о буџетском систему из децембра 2015. године, којима је укинут наменски карактер свим накнадама, па и онима за закуп пољопривредног земљишта и за загађивање животне средине. То је власти на свим нивоима подстакло да заједничке ресурсе наставе да раубују, а да новац од накнада наставе да троше ненаменски, у још већим износима, овога пута не кршећи прописе.

Еколошки центар „Станиште“ годинама покушава да утиче на прекид ових пракси. Истраживањима, препорукама, састанцима са највишим представницима власти и новинарима, ову тему отворили смо у најширој јавности. Нека удружења почела су да реагују, покренуте су правне акције и иницијативе Уставном суду. Међу удружењима из различитих области сазрева свест о неопходности заједничког деловања. Зато позивамо слободна, од економске и политичке моћи независна удружења, која искрено заступају интересе пољопривредника, а желе да допринесу јавном интересу, да се придруже у заговарању законских измена које ће онемогућити ненаменско трошење новца.

Корисни линкови:

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Допашће вам се и...