Kараш и Нера – Зашто планови и стратегије нису усаглашени са потребама грађана?

Удружење грађана „Аурора“ из Беле Цркве, у сарадњи са организацијом ОRCA из Београда, одржаће у петак 19. априла у Белој Цркви, радионицу на две теме – Учешће локалне заједнице у изради планова и стратегија за локални и виши ниво, и промовисање вредности и развоја Предела изузетних одлика „Kараш – Нераˮ.

У Србији се, нажалост, често дешава да просторни планови и стратегије нису у складу са потребама грађана у локалним заједницама. Ово је последица тога што власти, углавном, не укључују грађане у поступак израде и приреме ових докумената, или то чине само формално, а не и суштински. Због тога су грађани често изненађени, а с правом и револтирани када напокон сазнају да се у њиховој близини већ увелико гради неки објекат који ће битно нарушити животну средину.

Веома је важно да при изради планова и стратегија локална заједница буде укључења и консултована од самог почетка. Омогућавањем јавности да изнесе коментаре, примедбе и предлоге на нацрте планова и стратегија, цео процес добија легитимитет, док планиране активности добијају савезнике за спровођење, а не противнике који се томе опиру.

У Белој Цркви тренутно постоји проблем са изградњом мини-хидроелектране на реци Нери. Основни разлог појаве проблема је што приликом израде Просторног плана, а касније и током поступка на процену утицаја на животну средину, јавност није ни обавештена, камоли консултована. Зато УГ „Аурора“ организује ову радионицу, чији су циљеви јачање учешћа локалне заједнице у процесу доношења планова и стратегија на локалном и покрајинском нивоу – са посебним освртом на животну средину, као и промовисање вредности и потребе заштите и развоја ПИО Kараш – Нера. 

Организатори позвају грађане да се укључе у два процеса која се тренутно одвијају – израда новог просторног плана општине Бела Црква, чији се завршетак очекује током ове, или почетком наредне године, као и иницијатива за израду Стратегије развоја општине Бела Црква, коју ће УГ „Аурора“ ускоро покренути. Такође, у току је израда Плана посебне намене ПИО „Kараш – Нера“, који води АП Војводина, а учешће грађана Беле Цркве у том процесу је изузетно важно.

Радионица има још један циљ, а то је изградња свести о томе какве користи локалној економији може пружити ПИО „Kараш – Нера“. Због неразумевања позитивног утицаја заштите природе на економију, често је у Белој Цркви, али и шире, заштита природе окарактерисана као кочница развоја, што доводи до отпора и негативног понашања према заштити природе.

Овде можете преузети ПРОГРАМ И САТНИЦУ РАДИОНИЦЕ.

 

Допашће вам се и...