Шта су преговори са ЕУ?

У оквиру пројекта „Банатска платформа – за учешће локалних заједница у приступним преговорима Србије и ЕУ“, стручни тим Еколошког центра „Станиште“ и Центра за европске политике, припремио је мултимедијалну анимацију која даје одговоре на основна питања у вези процеса преговора са ЕУ – Шта су преговори са Европском унијом? Ко ту са ким преговара? Око чега се преговара? Шта је резултат тог процеса? Какве користи имамо од преговора и будућег чланства у Унији? Да ли има простора за учешће заинтересоване јавности и НВО, нарочито на локалном нивоу?

Банатска платформа окупља невладине организације и представнике јавног сектора из 9 локалних заједница у региону Баната. Тренутно је Банатска платформа усмерена на теме из преговарачких поглавља 11 (пољопривреда и рурални развој), 12 (ветерина и безбедност хране) и 27 (заштита животне средине и климатске промене).

Анимација

Допашће вам се и...