Куда иду наше „зелене паре“?

Какво је стање прихода и расхода у локалном фонду за заштиту животне средине града Ужица, можете прочитати у новом истраживању Еколошког центра „Станиште“, које је објављено у „Еколисту” број 65.

У граду Ужицу постоје извесни проблеми са коришћењем средстава буџетског фонда за заштиту животне, који се јављају у већини локалних самоуправа у Србији. Расходи за активности заштите животне средине најчешће су мањи од прихода од накнада. Активности за унапређење енергетске ефикасности, на које се планира и троши око половине средстава фонда, у смислу прописа не могу се сматрати активностима заштите животне средине. Охрабрује постојање локалног Савета за заштиту животне средине, као начина учешћа грађана у одлучивању, с обзиром да је број локалних самоуправа које су то тело основале изузетно мали.

Чланак са детаљима како се у Ужицу троши „еко-динар“, можете се упознати у ЕКОЛИСТУ БРОЈ 65.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији и опстаје већ 11 година захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је “Зелени круг”, невладина организација из Бачког Петровца.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији и опстаје већ 11 година захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је “Зелени круг”, невладина организација из Бачког Петровца.

Више о часопису и начину претплате, можете погледати на сајту www.ekolist.org.

Допашће вам се и...