Водич кроз примену Архуске конвенције у пракси

Еколошки покрет Оџака и Еколошко удружење „Да сачувамо Војводину“ из Товаришева (Бачка Паланка) објавили су водич „Примена Архуске конвенције у пракси“. У водичу су аутори сабрали искуства у комуникацији са органима власти у вези тражења информација од јавног значаја, као и у управним и судским поступцима.

Ова значајна публикација настала је са циљем да се што већи број еколошких организација упозна са праксом у примени Архуске конвенције, затим са процедурама тражења информација од јавног значаја и коришћења управног и судских поступака, уколико орган власти информацију не достави. Тако ће организације снажније деловати на органе власти да спроводе обавезе из домаћих прописа и међународних уговора.

Архуска конвенција (званично „Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у одлучивању и доступности правосуђа у питањима која се тичу животне средине“) усвојена је 1998. године у данском граду Архусу. Посебним Законом је Народна скупштина Републике Србије у мају 2009. године потврдила (ратификовала) ову Конвенцију. Као међународни инструмент заштите животне средине, Конвенција садржи три групе правила која се односе на: 1) Право грађана на доступност информацијама, 2) Право грађана да учествују у доношењу одлука о животној средине и 3) Право на правну заштиту у случају да су претходна два права повређена.

Иако је конвенција постала део домаћег законодавства, уочено је да са њеном применом постоје велики проблеми. Еколошки покрет Оџака и ЕУ „Да сачувамо Војводину“ годинама указују на ове проблеме и надлежнима указују на решења.

Водич је намењен свима који активизам сматрају својом обавезом и спремни су да истрају у напорима за успостављање система одговорности, не би ли се тако унапредило алармантно стање животне средине. Штампан у 1000 примерака, а организацијама које се баве заштитом животне средине поштом је достављено 700 бесплатних примерака. Приређивачи водича позивају организације да поделе своја искуства у овој области, слањем копија докумената које су добили од органа власти.

За расподелу је остало још око 200 штампаних примерака водича “Примена Архуске конвенције у пракси”. Еколошке организације, медији и друга заинтересована јавност могу бесплатно добити поштом примерак публикације, тако што ће се пријавити на адресу epodzaci@gmail.com и оставити податке за слање. Када се поделе штампани примерци, Еколошки покрета Оџака ће на свом сајту објавити и електронску верзију.

Корисни линкови:

Допашће вам се и...