Еколошка школица у Вранову код Смедерева

Локални еколошки покрет Смедерево је невладина организација основана 2014. године. До сада је Покрет организовао неколико научних скупова и спровео иницијативе за побољшање стања животне средине у Смедереву. Еколошки центар „Станиште“ сарађује са ЛЕП Смедерево од оснивања Покрета.

Пројекат „Еколошка школица“ Покрет је спровео у партнерству са Основном школом „Доситеј Обрадовић“ из села Вранова код Смедерева, а финансијски га је подржало Министарство заштите животне средине. Циљеви пројекта су повећање еколошке свести и ширење знања из области заштите животне средине. У остварењу тих циљева, одржане су радионице и предавања на различите теме, али и конкретне активности, као што је пошумљавање школског дворишта.

Зашто је изабрано Враново да се ту спроведу ове активности? Зато што село трпи велике еколошке ризике и проблеме. Близина смедеревске железаре, складишта отпадне шљаке из погона фабрике, као и загађени ваздух чија вредност емисије прелази дозвољену границу (мерне станице у Радинцу, Раљи и Вранову не раде), више су него довољни разлози да се кроз пројекат посвети пажња овој заједници.

Теме радионица и предавања биле су заштита животне средине и екологија, заштита шума и вода, рециклажа, национални паркови Србије, глобално загревање и климатске промене, елементарне непогоде. Такође, у школском дворишту засађено је 55 стабала тује и нађубрено глистењаком.

Завршни резултати пројекта биће представљени у зборнику радова на III еколошкој конференцији са међународним учешћем „Смедерево еколошки град“, која ће се одржати 23. и 24. новембра у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у обрзовању, у организацији ЛЕП Смедерево.

Овде можете прочитати ВЕСТ о пројекту „Еколошка школица“.

Допашће вам се и...