Анимација “Финансирање пољопривреде у Србији и приступање ЕУ”

У продукцији ЕЦ „Станиште“ произведена је кратка анимација на тему финансирања пољопривреде у Србији и приступања ЕУ, у трајању од 4 минута.

Анимација приказује како се и колико финансирају пољопривреда и рурални развој у Србији и ЕУ и указује на важне проблеме и изазове. Пре свега, указује на недовољност домаћих подстицаја из буџета са свих нивоа, у односу на оне које државе чланице ЕУ за исте намене могу добити из буџета ЕУ, затим на чињеницу да половина општина и градова нема локалне програме пољопривредне политике и на крају да се половина новца од закупа пољопривредног земљишта не троши на мере заштите, уређења и коришћења земљишта, што је законом обавезно, већ се троши ненаменски, на потребе које нису у вези са пољопривредним земљиштем.

Овде можете погледати анимацију о финансирању пољопривреде:

Анимација је настала у оквиру пројекта „Банатска платформа“. Банатска платформа је неформална мрежа преко које локалне заједнице Баната, нарочито удружења грађана, посредно учествују у приступним преговорима Србије и ЕУ. Основана је 2015. године и окупља 27 НВО из 16 општина Баната. То је и канал комуникације између централних органа који учествују у преговорима и локалних заједница. Од централних органа долазе информације и документи, док од локала долазе препоруке и мишљења. Због нарочите привредне структуре и проблема у животној средини, Банатска платформа је усмерена на преговарачка поглавља 11 (пољопривреда и рурални развој), 12 (ветерина и безбедност хране) и 27 (заштита животне средине).

  1. Пројекат финансијски подржала:
  2. Пројекат суфинансира:

    Министарство заштите животне средине

Допашће вам се и...