Статус и финансирање заштићених подручја у Србији – студија

Еколошки центар „Станиште“ завршио је истраживање на тему примене Закона о заштити природе.

У периоду новембар 2020 – март 2021. године, спровели смо истраживање о томе колико оснивачи и управљачи заштићених подручја испуњавају законске обавезе по питању спровођења мера заштите и финансирања. Од органа власти на свим нивоима тражили смо извештаје о остваривању годишњег програмa управљања за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, као и документе у вези финансирања. Након анализе закључујемо:

  • Регистар заштићених подручја није довољно поуздан, ни јавно доступан. У Регистру за сва подручја недостају подаци о категорији, а код већег броја њих о акту проглашења и управљачу, нарочито за некатегорисана подручја. Подаци нису дати у облику погодном за претрагу, на пример, по азбучном реду назива, години проглашења, по категорији и врсти заштите, управљачима, површини, статусу, тако да је коришћење електронског облика Регистра отежано.
  • Велики број општина и градова, који су прогласили заштићена подручја, немају извештаје управљача. Стање на републичком нивоу је повољније. Из извештаја се не могу одредити ефекти финансирања. Од 74 општине и града који су прогласили укупно 200 заштићених подручја, само њих 16 има све извештаје, за сва заштићена подручја, укупно 66 подручја. Да нема ниједан извештај ни за једно подручје потврдила је 21 локална самоуправа. Надлежни у чак 9 општина и градова одговорили су да немају заштићена подручја проглашена актом локалне самоуправе, иако је регистровано да их имају. На републичком нивоу, од 88 подручја проглашених актом републичких власти, Министарство заштите животне средине има 80 извештаја за 2020. годину. Извештаји су детаљни, информативни, али недоступни јавности.
  • Општине и градови ретко финансирају заштићена подручја која су сами прогласили, извештаји управљача су финансијски нетранспарентни и неусаглашени са другим документима. Само 20 општина и градова (од 74) је у 2020. години финансирало заштићена подручја која су сами прогласили.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СТУДИЈУ са детаљним објашњењима и подацима за сва категорисана заштићена подручја природе у Србији, за све нивое власти.

Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт. За његову садржину одговоран је искључиво Еколошки центар „Станиште“ и нипошто не одражава ставове Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт.

Допашће вам се и...