Заштита природних подручја у Србији – анимација

Еколошки центар „Станиште“ урадио је ново истраживање, о томе колико власти на свим нивоима и управљачи заштићених подручја природе спроводе неке одредбе Закона о заштити природе.

Колико је државне територије заштићено? Да ли је то довољно? Да ли управљачи заштићених подручја достављају извештаје о остварењу програма заштите оним органима који су заштиту успоставили? Да ли се и колико заштита природе финансира?

Најважније резултате истраживања и проблеме који постоје у овој области можете погледати у краткој анимацији, трајања 3:40 минута.

Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт. За његову садржину одговоран је искључиво Еколошки центар „Станиште“ и нипошто не одражава ставове Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт.

Допашће вам се и...